Støt Mindeparken

Mindepark for Jyllandsslaget

Initiativtagerne bag projekt Mindepark for Jyllandslaget med grundlæggeren af Danmarks største dykkeroperatør JD-Contractor Gert Normann Andersen og tidligere forsvarsminister Søren Gade i spidsen og den selvejende institution Mindepark for Jyllandslaget beder dig støtte projektet:
 
Mindepark for Jyllandsslaget er etableret i Thyborøn, som et stor landart kunstværk direkte ud til Nordsøen, hvor Jyllandsslaget fandt sted den 31.maj og den 1. juni 1916 under første verdenskrig. I land langs den jyske vestkyst hørtes kanontorden, da 25 fartøjer på bare et døgn blev sænket, og 8645 britiske og tyske mariner omkom, i det der stadig i dag betegnes som verdens største søslag.
 
Kunstværket består af 26 store granitsten med en højde på op til 3,5meter, – en for hvert af de sænkede skibe, samt en sten for de omkomne fra andre skibe. Hvert sten har en inskription med skibets navn og hvor mange omkomne der ved det enkelte skibs forlis. Omkring de store "granitstævne" er opstillet ”menneskefigurer” med en højde på ca. 1,30meter til nu er opstillet 293 figurer - med tiden er det planen at der skal opstilles 8645 figuerer ialt en for hver af de omkomne. Værket er skabt af billedhuggeren Paul M. Cederdorff.
 
Mindeparken skelner i sin udformning ikke mellem britiske og tyske mariner. Projektets grundidé er at rejse et fælles minde på neutral grund ud for det farvand, hvor begivenheden fandt sted. Mindeparken med opsætning af granitstenene og 293 figurer - dvs. fase et - er åbnet den 1. juni 2016 på 100års dagen for Jyllandsslaget med stor udenlandsk bevågenhed.
 
Vi søger nu finansiering af projektets resterende figurer, der symboliserer de omkomne britiske og tyske mariner. Der kan støttes med et beløb på 2500kr pr. figur (til støbning og opsætning). Du vil efterfølgende modtage et certifikat, som bevis for din støtte til Mindepark for Jyllandsslaget med antal figurer og/eller beløb. Certifikatet kan udstedes til minde om en person man ønsker at huske i forbindelse med Mindeparken og Jyllandsslaget.
 
Det er også muligt at støtte op om projektet ved for 200kr at blive støttemedlem.
 
Donationen indbetales på konto 7670 0004964537 Ringkøbing Landbobank.
 

Husk at opgive nøjagtig navn og kontakt adresse.

kontakt for yderlige oplysninger Mindeparkens sekretær på bdk@seawarmuseum.dk eller tlf 40433808


Med venlige hilsener

Den selvejende institution Mindepark for Jyllandsslaget