Søkrigen i Nordsøen under Første Verdenskrig

Al krig er en tragedie, og når vi fortæller historien om søkrigen i Nordsøen, skal ingen hædres, men historien skal fortælles, og ofrene skal mindes!

 

 

 

 

Museets formål og vision:

At forske og udbrede kendskabet til søkrigen i Nordsøen under første verdenskrig, herunder at bevare de genstande der hører til historien.

At registrere og dokumentere skibsvrag og deres nedbrydning i Nordsøen.

Under museet drives et marinarkæologisk Center med et maritimt museumsmagasin og et maritimt forskningsbibliotek, der står til rådighed for både professionelle og amatører.

At være et selvejende og frit internationalt museum, som fortæller historien korrekt og neutralt og får det formidlet via alle medier til flest mulige gæster fra hele verden.

 

Gert Normann Andersen