Sea War Museum med i nyt forskningsprojekt

David Gregory sammen med Gert Normann foran ”Vina” i Thyborøn Havn.

To-årigt projekt med støtte fra Kulturministeriet skal kortlægge, hvor hurtigt skibsvrag nedbrydes i Nordsøen

Tekst og foto af Knud Jakobsen

Seniorforsker David Gregory fra Nationalmuseets afdeling for Bevaring og Naturvidenskab har i samarbejde med Sea War Museum Jutland i Thyborøn indledt et omfattende forskningsprojekt, som kan få afgørende indflydelse på bevaring af kulturværdierne i Nordsøen og andre udsatte farvande. I samarbejde med museet i Thyborøn og dr. Rory Quinn fra universitetet i Ulster vil han undersøge, hvor hurtigt skibsvrag bliver nedbrudt i Nordsøen.

I årtier har det været god tone at frede historisk værdifulde skibsvrag på havbunden og forbyde indgreb ud fra den betragtning, at de dermed vil være til rådighed for fremtidige generationer. Erfaringer fra Østersøen og andre beskyttede områder har understøttet denne holdning, men i Nordsøen er situationen en ganske anden.

”Vores nyeste undersøgelser viser, at vrag i Nordsøen i værste fald kan nedbrydes og forsvinde på blot 30 år. Alt tyder på, at der er behov for et mere nuanceret syn end hidtil. Man bliver nødt til også at tage forholdene på stedet i betragtning,” siger David Gregory.

Han har fra Kulturministeriets Forskningsudvalg fået 763.000 kr. til sit nye projekt, og gennem en tilknytning til Sea War Museum Jutland har han fået adgang til den største samlede database om vrag i Nordsøen. Den er skabt af Sea War Museums grundlægger og direktør, Gert Normann Andersen, som tidligere selv har dykket på mange af vragene.

se mere HER


Støt Mindeparken for Jyllandsslaget

Støt Mindeparken for Jyllandsslaget med et støttebeløb på mindst 200kr. Se mere HER


Ny udstilling i museumsgården

Ny permanent udendørs udstilling om søminer og torpedoer. Se mere HER

Flot anmeldelse

"Jyllandsslaget og første verdenskrig i Nordsøen" af Knud Jakobsen. Se mere HER


 

Om Sea War Museum

Om Sea War Museum

- museet fortæller, gennem tusindvis af dykkerfund, dramatiske historier fra søkrigen i Nordsøen - med hovedvægt på 1. verdenskrig.

 

Læs hele historien

Mindepark for Jyllandsslaget

Om Mindepark for Jyllandsslaget

Mindepark for Jyllandsslaget er etableret i Thyborøn, et stort landart kunstværk skabt af kunstneren Paul M. Cederdorff til erindring om de næsten 9000 engelske og tyske marinere, der omkom i Jyllandsslaget den 31. maj 1916.

Læs mere her