Ny bog i museumsbutikken

Krigen til søs 1914-18

Vi har mange gode emner til JULEGAVER i Museumsbutikken.

Sidste nye bog er "Krigen til søs" 1914-18 af Niels Holland

Beskrivelse:

Krigen til søs 1914-18

Da første verdenskrig brød ud den 28. juli 1914, havde ingen forestillet sig, hvilke kamphandlinger der skulle gennemleves indenfor de næste 4-5 år. Danmark var som bekendt neutral under første verdenskrig, men blev alligevel involveret på grund af den internationale regulering og betydningen af de danske stræder. Problemstillinger, som kan genkendes også i vore dage.

Bogen beskriver kamphandlingerne på alle have mellem de forskellige krigsførende parter. Det gælder de store slag ved Doggerbanke og Jyllandsslaget samt de adskillige mindre træfninger mellem mindre tyske og britiske enheder i Nordsøen og Doverstrædet.

Endvidere beskrives de tyske hjælpekrydseres hærgen, herunder SMS Wolfs over 400 dage lange togt uden kontakt til moderlandet, hvor skibet bl.a. udlagde miner ved New Zealand og Australiens kyster. Man fornemmer her, hvilke store logistik problemer med hensyn til kul (bunkers), proviant samt ammunition disse enheder konstant måtte kæmpe med.

Der er en interessant beskrivelse af SMS Emdens anløb af øen Diego Garcia i Det indiske Ocean for reparation og proviantering. Øen havde ingen telegraf, men blev bestyret af en brite, der ikke var vidende om, at der var krig. Tyskerne reparerede britens motorbåd og gav ham vin og cigarer, til gengæld modtog de frugt og en levende gris. Da en britisk hjælpekrydser ankom til øen 2 dage efter, at SMS Emden havde forladt øen, kunne briterne godt se det sjove i besøget.

Også de britiske eksperimenter med sø luftfartøjer beskrives, herunder verdenshistoriens første angreb med fly fra hangarskibe mod Zeppelinerbasen i Tønder.

Tabstallene fra de mange søslag var enorme, og kan kun give stof til eftertanke, selv om der nu er gået 100 år siden, at det skete.

Anmeldelse: "Det er en rigtig god bog, som giver et godt og faglig korrekt overblik over søkrigen 1914-18-19. Det vil være en vigtig bog på vort museum, og jeg vil selv have meget glæde af at læse den og bruge den til opslag."

Gert Normann Andersen, initiativtager til Sea War Museum Jutland i Thyborøn.

Forfatter: Niels Holland

Niels Holland er født i Århus i 1966 og bosiddende i Frederikssund. Uddannet skibsfører fra Marstal Navigationsskole og siden læst videre til navigationslærer. Forfatteren har siden 2007 været ansat som lektor på Søværnets Officersskole, hvor han underviser i maritime fag. Han er derudover forfatter til de lærebøger, der bruges i navigationsundervisningen ved de danske navigationsskoler samt medforfatter på lærebøgerne i skibsteknik og skibsadministration.

Tjek museumsbutikkens udvalg af bøger HER


11. NOVEMBER

På billedet ses listerne i udstillingens begyndelse om søslaget ved Helgoland.

Sea War Museum Jutland markerer våbenstilstandsdagen den 11. november ved at indføre en ny type lister i museets udstilling. Ved hver fortælling vil der blive ophængt et lille hæfte med navnene på de omkomne fra netop det skib, som den konkrete historie i udstillingen omhandler.

11. November 1918

11.november markeres i mange lande for at mindes de omkomne og lidelserne under første verdenskrig. Den 11. november 1918 underskrev krigens parter en våbenhvile med et løfte om snarlig fredsforhandling. Krigshandlingerne sluttede d. 11. dag i den 11. måned klokken 11:00.

Der 11. November ist ein Erinnerungstag für die Gefallenen des Ersten Weltkriges. Am 11. November (zur elften Stunde des elften Tages des elften Monats) 1918 endeten die Kriegshandlungen mit der Unterzeichnung der Waffenstillstandserklärung.

Remembrance Day is observed on 11 November in most countries to recall the end of hostilities of World War I on that date in 1918. Hostilities formally ended "at the 11th hour of the 11th day of the 11th month", in accordance with the armistice signed by representatives of Germany and the Entente.

 

Et vigtig budskab 11. NOVEMBER

Billede fra Sea War Museums indgang med vores vigtigste budskab.

På Sea War Museum i Thyborøn i Danmark - på neutral grund - forsøger vi at fortælle pålidelig nuanceret historie om søkrigen i Nordsøen under første verdenskrig.

I museets indgang har vi fra starten ønsket at fremhæve, at vi ikke ønsker at forherlige krig, men at vi vil formidle fortællingerne så lidelserne og ofrene huskes.


Sea War Museum med i nyt forskningsprojekt

To-årigt projekt med støtte fra Kulturministeriet skal kortlægge, hvor hurtigt skibsvrag nedbrydes i Nordsøen

Tekst og foto af Knud Jakobsen

Seniorforsker David Gregory fra Nationalmuseets afdeling for Bevaring og Naturvidenskab har i samarbejde med Sea War Museum Jutland i Thyborøn indledt et omfattende forskningsprojekt, som kan få afgørende indflydelse på bevaring af kulturværdierne i Nordsøen og andre udsatte farvande. se mere HER


Støt Mindeparken for Jyllandsslaget

Støt Mindeparken for Jyllandsslaget med et støttebeløb på mindst 200kr. Se mere HER


Ny udstilling i museumsgården

Ny permanent udendørs udstilling om søminer og torpedoer. Se mere HER

Flot anmeldelse

"Jyllandsslaget og første verdenskrig i Nordsøen" af Knud Jakobsen. Se mere HER


 

Om Sea War Museum

Om Sea War Museum

- museet fortæller, gennem tusindvis af dykkerfund, dramatiske historier fra søkrigen i Nordsøen - med hovedvægt på 1. verdenskrig.

 

Læs hele historien

Mindepark for Jyllandsslaget

Om Mindepark for Jyllandsslaget

Mindepark for Jyllandsslaget er etableret i Thyborøn, et stort landart kunstværk skabt af kunstneren Paul M. Cederdorff til erindring om de næsten 9000 engelske og tyske marinere, der omkom i Jyllandsslaget den 31. maj 1916.

Læs mere her