Kystcentret forandres!

Foto af Pernille Leftes, TV MIDTVEST

Kystcentret i Thyborøn har stået tomt længe nok, men nu skal det forandres!

Gert Normann Andersen har endelig fået nøglerne i hænderne og har tænkt sig at forandre lokalerne til et nyt museum. Titlen kommer til at hedde Maritimt Historisk Museumcenter.

 

Se mere her: 

https://www.tvmidtvest.dk/nyheder/04-09-2022/1930/1930-04-sep-2022?clip=8ae293e2-ac7b-4b14-ad3e-87e710645e5c

https://www.tvmidtvest.dk/lemvig/enestaaende-museumscenter-paa-vej-til-thyboroen-findes-ikke-andre-steder?fbclid=IwAR3z9sS8myJyBkcuCvfAAaHbxmo2bREBsx9PI4AFjv72SCWwkXovefAeNPE


 

Nyt museum i Thyborøn

Nyt Museum I Thyborøn

Vi er stolte over at kunne præsentere planerne om vores nye museum, og nu er det officielt.

Holstebro Dagblad / Lemvig Folkeblad har skrevet en flot artikel og en leder om vores planer for Kystcentret. Hvis du har abonnement på avisen, kan de læses her:

https://folkebladetlemvig.dk/.../thybor%C3%B8n-f%C3%A5r...

Vi har omfattende planer for Kystcenteret, der skal danne ramme om et forlismuseum, et eksplosionsmuseum, et konferencelokale og et bibliotek. I den omvendte fiskekutter bliver der lavet en udstilling om fiskeri og hvalfangst. Vi har også planer om et udsigtstårn på 22 m, men det kommer ikke med i første omgang. Til dette tårn skal vi have hjælp fra fonde.

På forlismuseet komme vi til at vise Danmarks og verdens største skibskatastrofer. I eksplosionsafdelingen får vi den største studiesamling af miner og eksplosiver, og desuden vil vi vise nogle de lokale tragedier, som har fundet sted.

En anden del af bygningen vil blive udsmykket med galionsfigurer, malerier og genstande fra Museum Sea Art. ”Skildpaddespionens Bunker", får en udstilling om Anden Verdenskrig, mens Sea War Museum Jutland fortsætter uændret.

Arbejdet med at udforme det nye museum er allerede gået i gang. Vi har indledt processen med bygningsarkitekter og udstillingsarkitekt for at lave en samlet plan. Der skal også laves en oversigt over de mange mulige udstillingseffekter, så tekstforfatter og grafiker kan komme i gang med plancher til de gode historier.

En gevinst for alle.

Fonden Westcoast Center Jutland, får med handelen penge til skabe fornyelse i de røde huse i Thyborøn, hvilket hidtil er strandet på manglen på penge.

”I bestyrelsen er vi glade for, at centret har fundet nye ejere. Der er et stort potentiale i huset og i grunden,” siger fondens formand, Bolette van Ingen Bro.

Gert Normann Andersen er lige så positiv.

”Nu får vi den udvidelse, vi har drømt om i mange år,” siger han.

Fremtiden er lys!

Vi er taknemmelig over at modtagelsen af vores planer har været så positiv, og at der er mange gode kræfter, der ligesom os ser et stort potentiale i at omdanne kystcenteret.

Vi glæder os rigtig meget til at komme i gang med arbejdet og til at vi kan fremvise de mange spændende genstande og historier, som hidtil har ligget på magasin. Det er fantastisk at komme endnu tættere på at fuldføre drømmen, der blevet startet med Sea War Museum Jutland og Mindeparken. Formålet er skabe noget der gør gavn og giver genlyd lokalt, nationalt og internationalt, og dette er endnu et skridt på vejen.


 

Mindedag i Mindeparken 2022.

Mindedag for Jyllandsslaget - Den første Juni

Den 1. juni var det 106 år siden at kanontordenen kom rullede over havet ud for Jyllands vestkyst. Tusindvis af britiske og tyske mariner blev dræbt og 25 jernkæmper sank ned under bølgerne under slaget. Vi markerede dagen, traditionen tro, med højtidelighed i Mindeparken for Jyllandsslaget.

Vi er taknemlige for at de mange fremmødte, der trodsede besvær og kulde og mødte op til sang og samvær og for at mindes ofrene for Jyllandsslaget.

Tak til børnene fra FDF som lagde blomster ved stene i parken.

Tak til Svend Uth for trompetspillet undervejs.

Tak til Biskop Henning Bro Toft, som holdt en smuk tale om frihedens pris.

Tak til Maritim historisk selskab som stod for at arrangere dagen.

Afslutningsvis blev der sunget ”Fuglene der letter mod vinden”, som er en fantastisk smuk sang, her er et lille uddrag, til de få der ikke kender den.

”Havlivet har sine drømme

De næres af saltluft og vand

De strækker sig mod horisonten

Og rækker mod kimningens land

Lev dit liv mens du har det

Lev det i stilhed og storm

Se, fuglene letter mod vinden.

I modvind ta'r livet sin form”

Programmet for dagen: 

Programmet:

Onsdag 1. juni, kl. 19.00 ved Mindeparken I Thyborøn

Kystcentervej 11, 7860 Thyborøn

• Velkomst ved Klaus Kejser Juhl, bestyrelsesmedlem for mindeparken.

• Kanonsalut

• Trompet: ”Sea War Museums fanfare “ ved Svend Uth Ovesen

• Der synges ”Nærmere Gud til Dig”

• Kanonsalut

• Mindetale ved Bishop Henning Toft Bro

• Taler og kransenedlæggelse

• Der synges ”Fuglene letter mod vinden”

• Trompet: ”The Last Post” ved Svend Uth Ovesen

• Kanonsalut

Efterfølgende reception i de røde hus til alle fremmødte.


 

BogBoks i Bøvling-Hallen

Foto af Knud Jakobsen

Søndag d. 4. september 2022, var vi til BogBoks i Bøvling-hallen. Her kunne man blandt andet høre forskellige foredrage af de forfattere som deltog i BogBoks. De læste et udsnit af deres nyeste eller bedst solgte bog. Knud Jakobsen deltog sammen med os, og hans bøger ses på bordet foran ham. Hvis du ser nogle interessante bøger på bordet, kan bøgerne købes på Sea War Museum. Vi kan også sende bøgerne med posten til dig. 

 


 

Markeringen af årsdagen for Jyllandsslaget

Markeringen af Jyllandsslaget foregik i dag den 1.juni i fantastisk sommervejr under beskedne former.

Gert Normann Andersen og Klaus Kejser Juhl lagde på vegne af Mindeparkens Bestyrelse, Sea War Museum og Maritimhistorisk Selskab kranse for at mindes de 8645 engelske og tyske søfolk, som omkom under Jyllandsslaget.
Bent Thomsen og Bent Schleicher fra Danmarks Marineforening i Thyborøn stod flagvagt.
Erik Rytter og John Silver saluterede med signalkanonen.

Kransene blev lagt ved fællesstenen i Mindeparken, denne sten er sat for de 858 omkomne søfolk - både engelske og tyske, som omkom på skibe, der ikke gik ned under søslaget.

Vi er - håber vi - tilbage den 1. juni 2021 med et stort offentlig arrangement. Sæt kryds i kalenderen.

#battleofjutland #skagerrak1916 #skagerrakschlacht

The Battle of Jutland Centenary Initiative
Mindepark for Jyllandsslaget
Battle of Jutland


 

Historien skal fortælles igen og igen - mindehøjtidelighed for Jyllandsparken 1. juni 2021

Mindeparkens nye vartegn symboliserer tro, håb og kærlighed. Det er udført i jerntræ af kunstneren Paul Cederdorff (foto: Henrik Kastoft)

Den 1. juni var det 105 år siden verdens største søslag fandt sted ud for Jyllands vestkyst. Næsten 9000 britiske og tyske marinere mistede livet. De blev traditionen tro mindet ved en højtidelighed i mindeparken i klitterne ved Sea War Museet.

Da søslaget i 1916 blev udkæmpet tæt på den jyske vestkyst, kunne tordenen fra kanonerne høres på land. Derfor var det også en kanonsalut, der skød mindehøjtideligheden for 105 års dagen for Jyllandsslaget i gang.

Dagen blev markeret med et nyt vartegn for mindeparken. Et stort kors af jerntræ knejser nu ved indgangen til klitterne og leder gæster fra nær og fjern på vej. Paul Cederdorff, kunstneren bag vartegnet og mindeparken, gav det nye pejlemærke disse ord med på vejen:

”Pejlemærket skal ses som min fortolkning af begrebet tro, håb og kærlighed. Korset, der er dannet af takkelagen af båden, troen, der bliver befordret af båden, og håbet. Sammen danner de symbolet for kærligheden og tolerancen i fremtiden.”

Vi skal huske historien
Tro, håb og kærlighed var ord, der gik igen i aftenens taler. Biskop Henning Toft Bro sagde i sin mindetale:

”Under Jyllandsslaget i 1916 døde henved 9000 mennesker. Det var mennesker med en personlig fortælling, alle med familierelationer. Alle med en opgave i livet. … unge mennesker med drømme om kærlighed, børn, fremtid. Historien skal fortælles igen og igen, akkurat, som vi fortæller historien om vores egne kære døde. Vi skal holde fast i vores fælles fortid i håb om, at vi der lever, håber på og drømmer om en fremtid, arbejder på IKKE at lave de samme fejltagelser, som vores forfædre gjorde det. Krig er og vil altid være en tragedie.”

I anledningen af aftenen blev der lagt kranse til minde om de omkomne. Og for hver krans blev der knyttet mindeord. 

Tidligere forsvarsminister Søren Gade, formand for mindeparken:

”På Sea War Museet kan vi læse afskedsbrevene fra tyske soldater, der strandede på en zeppeliner og sendte flaskepost hjem til deres kære, brevene var skrevet med deres eget blod. Den og mange andre gribende historier fra skibene skal fortælles. Højtideligheden her i mindeparken er det eneste sted på jordkloden man mindes slaget om Jylland og ofrene hvert år den 1. juni.”

Pejlemærke for refleksion og hukommelse
Nick Jellicoe, ambassadør for mindeparken, fremhævede mindeparkens nye vartegn og trak tråde til nutidens konflikter:  

”Korset kan hjælpe andre med at finde frem til dette specielle sted. Ligesom de store sejlskibe hjælper masten som kors hver og en af ​​os med at finde vores egen, private vej til refleksion og hukommelse. Det er vigtigt at huske det sindssyge i det marine våbenkapløb, der førte til opbygning af slagskibe på bekostning af social velfærd. Vi lever i et stadig mere splittet Europa og må kæmpe endnu stærkere mod krig i dag. Vi har aldrig været så idelogisk splittede rundt om i verden, som vi er nu.” 

Borgmester Erik Flyvholm fra Lemvig Kommune sluttede aftenens talerække. Også han fremhævede mindeparkens nye vartegn:

”Det er en smuk parallel til korset på kirken i Thyborøn. Og det, at pejlemærket er lavet af træ fra bolværket i havnen i Thyborøn binder en flot tråd fra noget lokalt til den store verden og søslagene.”

Jyllandsslaget og mindeparken
Jyllandsslaget fandt sted under Første Verdenskrig fra den 31. maj til den 1. juni 1916. Det var verdenshistoriens største søslag. 250 skibe deltog, 25 blev sænket, og 8.645 mand omkom.

Mindeparken i klitterne bag Sea War Museet i Thyborøn er etableret på neutral grund. Parken tilkendegiver respekt for tabte menneskeliv uanset nationalitet. 26 store granitsten – en for hvert sunket krigsskib og en fælles sten til minde om de øvrige omkomne - symboliserer de forliste skibes stævn, lige inden de forsvinder i dybet. Mere end 400 menneskefigurer rundt om stenene symboliserer de faldne søfolk. Der kommer løbende flere figurer til. Mindeparken er udført af kunstneren Paul Cederdorff med støtte fra lokale sponsorer.


Alle støttebidrag til parken er velkomne på mobile pay: 51554.


 

 

Efterårsferien står for døren – Det betyder tid til oplevelser og fordybelse

I uge 42 er der planlagt et spændende program med arrangementer i anledning af Geopark Vestjyllands åbning, som Sea War Museums er en del af.

UNESCO Geopark Vestjylland dækker hele Struer, Holstebro og Lemvig kommune hertil dele af Limfjorden og Nordsøen. På Sea War Museum fortæller vi om Nordsøen og de dramatiske begivenheder der har fundet sted på bølgerne. Dykker udstillingen i museet giver et unik indblik i det marine arkæologiske arbejde, som er grundlaget for hele museets fortællingen.

Oplev i Radarbunkeren i Thyborøn – Fra Nazibunker til kold krigsbunker

 • Den 19. oktober kl. 12 – 17 er Radarbunkeren åben i Thyborøn, undersøg den spænende bunkers historie.  
 • Pris: 25 kr. betales i indgangen til bunkeren. Ingen tilmelding, sted: Vesterhavsgade 2, 7680 Thyborøn

Børnerundvisning på Sea War Museum – Krigsmuseum i Børnehøjde

 • Den 20. oktober kl. 13.30 vil Museumsinspektør og daglig leder Christian Toftgaard afholde en særlig børne rundvisning, der fortæller om livet til søs under første verdenskrig
 • Pris: Entrebillet til museet. Ingen tilmelding, sted: Sea War Museum

Oplev arbejdet bag Sea War Museum - Mød konservator John Silver Andersen

 • Den 21. okt. 13.30 der mulighed for at møde John Silver Andersen og udspørge ham om hans fascinerende arbejde
 • Pris: Entrebillet til museet. Ingen tilmelding, sted: Sea War Museum

 

VINTERFERIE på Sea War Museum i Thyborøn

Første verdenskrig - under og over havoverfladen, kvalitets oplevelse for hele familien i vinterferien
Specialarrangementer i uge 7:
Tirsdag den 12.februar kl. 13.30 - 14.30: Restaureringen/konservering af genstandene! Kom og mød museets konservator John Silver. Han er manden bag restaureringen af museets mange genstande, som er hentet op af havbunden. Hør ham fortælle om hvordan han arbejder og hvilke spændende opdagelser han gør under restaureringen.
Onsdag den 13.februar kl. 13.30 - 14.30: Museets mange nye historier! Kom og hør om alle museets nye fortællinger på en times rundvisning. Rundvisningen vil foregå i børnehøjde.
Torsdag den 14.februar kl. 13.30 - 14.30: Kanoner, miner og torpedoer! Kom og hør museets guide Jens Peter fortælle om hvordan kanonerne, minerne og torpedoerne i museets udstilling fungerede.
Rundvisningerne er gratis når der er betalt entre.
Museet er åbent hver dag fra 10-16.


 

Familierundvisning i efterårsferien

UGE 42 – Efterårsferien byder på kvalitetsoplevelse for børnene på Sea War Museum i Thyborøn
Kom og mød Christian – han vil tage jer med på en spændende familierundvisning i museets skatkammer, som er fyldt med kanoner, gode historier og hemmeligheder fra havets dyb.
Der vil være FAMILIERUNDVISNINGER på følgende tidspunkter i uge 42:
Onsdag den 17. oktober kl.11 og kl.14
Torsdag den 18. oktober kl.11 og kl.14
Lørdag den 20. oktober kl.13.
Rundvisningen tager ca. 1 time og er målrettet børn og unge i alderen fra 6 til 17år + deres voksne
Rundvisningen er gratis når, der er købt billet til museet.
Rundvisningen foregår på dansk.
Museet er åben alle dage fra kl. 10 til 16

Mikkel Beha Erichsen og familie besøgte Sea War Museum og Mindeparken

Holdet foran Sea War Museum

16.05.21

Mikkel Beha Erichsen og familien fra det gode skib ”Wallenberg” besøgte Sea War Museum og Mindeparken for optagelser af de næste afsnit af serien ”Kurs mod danske kyster”.

Med var Mikkels hustru Marian, sønnerne Emil, Theis og Alfred, samt svigerdatteren Madeleine. På billedet foran museet ses også holdets fotograf, Hannelore Börner.

De udtalte, at både Museet og Mindeparken var unikke attraktioner med nogle helt fantastiske menneskelige historier, som var meget rørende at se.

Både Mindeparken og Museet kommer med i rækken af udsendelser om turen med Wallenberg: ”Kurs mod danske kyster”, som sendes på TV2 sidst i juli eller først i august i år.

Det var en fornøjelse at have besøg af familien og filmholdet, som alle var oprigtig interesserede og meget inspirerende at arbejde sammen med.

Gert Normann og Museets personale.

Scroll ned for at se flere billeder

Skibet Wallenberg ved kaj i Thyborøn Havn
Gåsegang ned gennem Mindeparken.
Besætningen får en rundvisning i museet
Alle ved kanonen fra ”K1” i udstillingen om Britiske undervandsbåde
Emil, Theis og Alfred, som alle selv dykker var meget interesseret i afdelingen om de dykninger som danner baggrund for udstillingerne på museet.
Gæstebogen efter besøget på museet

 

Foredrag af Knud Jakobsen på Sea War Museum

Vi vil her på Sea War Museum sige tusinde tak for en rigtig god og særdeles vellykket foredragsaften.

Vi havde onsdag aften fornøjelsen af at lytte til Knud Jakobsens fascinerende fortællinger fra hans nye bog ”Sangeren fra fyret og krigshelten fra Agger” som omhandler den spektakulære historie om en tysk flyvermatros der i oktober 1917 måtte nødlande 40 sømil fra Bovbjerg. Den tyske flyvermatros søgte ly for natten i Bovbjerg fyr og bliver taget godt imod. Den unge tyske flyvermatros tilbragte 10 dage på Bovbjerg fyr og kvitterer forplejningen med sang for personalet, han sang dagen lang.
Senere da han bliver interneret i Odense, kom han tilbage i 1918 og gav koncert på Bovbjerg badehotel.
Efter krigen på trods af økonomisk krise og arbejdsløshed i Tyskland lykkedes det ham at skabe en karriere som operasanger. Karrieren tager dog en drejning for den tyske flyvermatros da han i 1932 melder sig ind i Nazist partiet.

Hvis ikke man havde mulighed for at komme til foredraget kan man med stor fordel nyde læsningen om denne spektakulære skæbne i Knud Jakobsens bog som kan købes her på museet eller ved at rette henvendelse til cto@seawarmuseum.dk

Endnu engang skal der fra os lyde en stor tak til Knud Jakobsen for det gribende og fascinerende foredrag om ”Sangeren fra fyret og krigshelten fra Agger”

Vi ønsker her fra Sea War Museum jer alle en god weekend!


 

”Slaget om Nordatlanten”

Foredrag med historiker Hans Dal

Torsdag den 21. februar kl. 19.30

Sea War Museum Kystcentervej 11 Thyborøn

Søslagene i Nordatlanten var med til at afgøre Anden Verdenskrig i Europa, men har altid ligget i skyggen af de mange andre begivenheder der skete i de år.

Anden Verdenskrig startede og sluttede på Atlanterhavet, og uden krigssejlernes indsats havde England og Rusland ikke kunnet holde stand, da det sortest ud, og invasionerne i Nordafrika, Sicilien, Italien og Frankrig havde ikke kunne gennemføres.

Kom til foredraget og høre mere om en meget spændende historie..

           Arrangør: Maritimhistorisk Selskab og Sea War Museum

Medlemmer af Maritimhistorisk Selskab har gratis adgang

Andre betaler Pris: kr. 50,-   

Kaffe, øl og vand kan købes

Foredraget afholdes i samarbejde med:

Folkeuniversitetet i  Ulfborg-Vemb


                                         

Foredrag med Jørn Buch

Foto:Vang Sandholm

Den 6. oktober 2021 - Foredrag med Jørn Buch

Det var et uhyrlig spændende og gribende foredrag med Historiker Jørn Buch. Han fortalte levende om første verdenskrigs gru, og hvordan millioner af soldater blev dræbt. Heri blandt de mange tusinde af sønderjyder, der var tvunget i tysk tjeneste, oplevede krigen som et sandt helvede.  Hvis du gik glip af foredraget, så kan du tørste dig med at det nok ikke bliver sidste gang Jørn Buch kommer forbi museet og holder foredrag.

Endnu gang tak til Jørn Buch for foredrage og tak til museets støtteforening Maritim Historisk Selskab for initiativet til arrangementet.


 

Foredrag ved Chistian W. Olsen om redningsvæsenet fra starten 1850 og til nu

se mere HER

Forårs gå tur ved Sea War Museum

Sea War Museum kan desværre ikke byde indenfor i endnu, men vi kan tilbyde store oplevelser udenfor i flot natur.
- Foran museet er opstillet 2 store kanoner - læs om deres historie på skiltene på museets væg.
- På bunkeren ved museet er endnu en kanon. Skiltet ved kanonen fortæller dens historie.
- Overfor kanonen viser et skilt med pile vejen til en gåtur langs Mindeparken i vejkanten passeres skilte med navne og længden på skibene fra Jyllandsslaget - se tilbage på udgangskiltet og få en fornemmelse af, hvor store disse skibe var - sidste skilt på stien "HMS Queen Mary" 214,5meter.
-I Mindeparken er en sten for hvert skib -11 tyske og 14 engelske - der gik ned i Nordsøen ud for dette sted i verdenshistoriens største søslag: Jyllandsslaget den 31. maj og 1. juni 1916 under første verdenskrig. De 400 menneske figurer symbolisere de 8645 engelske og tyske søfolk der omkom under slaget. Gå en tur mellem stenene - på hver sten står det antal omkomne, der var på skibet. De tyske skibe begynder med SMS (Seiner Majestät Schiff) og de engelske skibe med HMS (His Majesty's ship).
- Kig over klittoppe, gå en tur på stranden og nyd synet af den trafik af skibe, der er i THyborøn kanal.
- I Sea War Museums gård øst for museet, finder I en udstilling af: miner, torpedoer og vragdele. Tjek skiltene ved de udstillede genstande for mere information.
Udstillingen af vragdelene, som for det meste er indkommet med fiskere fra nordsøen, har til formål at vise, hvor hurtig nedbrydning havet udsætter vragene for. Det er derfor vigtigt i tide at få undersøgt og bjærget genstande fra vragene inden værdifuld viden går tabt. Dette arbejde udgør en stor del af Sea War Museums forskningsarbejde. Se mere om museet ekspeditioner her på vores hjemmeside: https://www.seawarmuseum.dk/Ekspeditioner
Vi glæder os til at byde jer velkommen indenfor igen så snart corona restriktionerne for museer bliver ophævet - indtil da nyd jeres vinterferie med vores udendørs udstillinger - scroll ned for at se alle billederne.
Følg med her på hjemmesiden.
God TUR til alle!
Birgit Lippert og hendes mand Burt Farber overdrager gamle fotos til Gert Normann
Karl Lippert i marineuniform

Karl Lippert var født i 1924, og blev gift i januar 1945 ganske kort tid før den skæbnesvangre og meningsløse sejlads, som kostede ham livet. Selvom Hitler havde begået selvmord, og krigen var tabt, beordrede storadmiral Dönitz ubåden til Norge for at fortsætte kampen herfra.

Så langt kom ubåden aldrig. Nord for Skagen blev U 3523 sænket af en britisk B 24 Liberator og blev dermed den sidste ubåd, der blev sænket i Anden Verdenskrig. Den 8. maj overgav Tyskland sig betingelsesløst.

Familien ville om muligt gerne have et minde fra vraget af ubåden, men det kunne vi desværre ikke hjælpe med. Ubåden betragtes af mange en fredet krigergrav, og det respekter vi.

Det kan dog godt lade sig gøre at bjerge hele ubåden og begrave de skeletdele, som findes inde i ubåden, men det kræver en meget dyr finansiering og skal i så fald laves efter aftale med både den tyske og danske stat.

Vi er også blevet kontaktet af mange tv-selskaber, som har været interesseret at få film og billeder inde fra vraget, hvilket vi hidtil har afslået.

Museet har udgivet et lille skrift om fundet af U 3523, som kan købes i museets butik

Gert Normann

Familien Lippert i 1928, far, mor og Karl Lippert som lille dreng i midten og søskende på hver side
En ubåd af type XXI, samme type som U 3523.

 

Polsk dykker ekspedition på besøg.

Fra højre: Dr inz. Benedykt Hac, hydrographer Karol Jacob, hydrographer, mechatronic Andrzej W. Swiech, hydrographer, maritime archeology Marek Cacaj, diver Gert Normann Andersen direktør Sea War Museum Tomasz Stachura, Leader of the expedition Grzegorz Swiatek, historian and lawyer Piotr Michalik, historical research, contact with UK institutions and media

Det polske ekspeditionshold SANTI, som leder efter den legendariske polske ubåd ”Orzel” i Nordsøen, har efter ophold på ekspeditionsskibet ”Nemo A” i Thyborøn, besluttet at udsætte den videre ekspedition til foråret 2019. Det sker efter 10 dage med uafbrudt blæsevejr og høje bølger.

Det er virkelig ærgerligt, men der har ikke været andet at gøre. Vejret er altid en blind makker og fuldstændig uforudsigeligt på længere sigt.

Det er nu ved at være sent på året, men måneden september har tidligere haft perioder med meget fint vejr og ualmindelig god sigtbarhed under vandet i Nordsøen

Det er et meget seriøst ekspeditionshold, der boede om bord på ekspeditionsskibet i Thyborøn Havn. Holdet bestod af en række fagfolk inden for historie, marinarkæologi, hydrografi, dykning og tv-formidling.

Dr. Hubert Jando, historian and coorganizer of the expedition og Joanna Hac, TVN polish tv

SANTI har tidligere gennemført en række ekspeditioner med udgangspunkt fra England og har fundet og kortlagt en række skibsvrag, men har endnu ikke fundet den savnede ”Orzel”.

Tiden i Thyborøn blev brugt på al den research, det var muligt. Rigtig tmange vragpositioner fra fiskere og fra Sea War Museum Jutland blev grundig gennemgået og sammenlignet med det, gruppen havde i forvejen. Dermed er SANTI endnu bedre rustet til den kommende ekspedition i foråret 2019.

Tiden i Thyborøn blev også brugt til besøg på Sea War Museum og på museets magasiner og bibliotek, hvor deltagerne kunne få en ide om bevaringstilstanden af vrag fra omkring 1940 i Nordsøen.

 Der er et meget fint samarbejde mellem Orzel gruppen SANTI og Sea War Museum, som udveksler resultater og hjælper hinanden.

 SANTI leder primært i det Britiske sokkelområde af Nordsøen, hvor Sea War Museum koncentrerer sig om dansk, norsk og tysk sokkelområde.

Det er derfor kun et spørgsmål om tid inden Orzel bliver fundet.

Vi ønsker alt det bedste for at SANTI´s store arbejde giver resultater i foråret 2019.

 

Gert Normann

Sea War Museum Jutland, Thyborøn

holdet vises rundt på Sea War Museum af Gert Normann

 

FOREDRAG om ”Søslaget ved Køge Bugt 1710”

Så tager vi vores nye foredrags afdeling i brug.

Vi glæder os meget til at se rigtig mange af jer til FOREDRAG om ”Søslaget ved Køge Bugt 1710”

Onsdag den 16.januar 2019 kl. 19.30 på Sea War Museum, Kystcentervej 11 i Thyborøn

Tidligere leder af Marinarkæologisk sektion ved Vikingeskibsmuseet i Roskilde - Jørgen Dencker -fortæller om søslaget ved Køge Bugt 1710 og om de Marinarkæologiske undersøgelser på stedet.

MUSEET åbnes fra kl.18 for dem der vil kigge rundt i udstillingen inden foredraget

Arrangør: Maritimhistorisk Selskab i samarbejde med Sea War Museum og Folkeuniversitetet Ulfborg-Vemb.

Foredraget koster 50kr.

Kaffe m.v. kan købes.

Medlemmer af Maritimhistorisk selskab har gratis adgang


 

Sea War Museum Jutland har gode samarbejdspartnere

En af Sea War Museums første og vigtigste faglige kontakter er dr. Innes McCartney fra Bournemouth Universitet i England. Se mere:HER


 

Besøg af forskere og undervisere fra Bournemouth University Maritime Archaeology i England

Fra venstre ses Tom Cousin, nr. to er Dan Pascoe, derefter Dave Parham og Gert Normann
Sea War Museum havde i dag den 21. februar besøg af forskere og undervisere fra Bournemouth University Maritime Archaeology i England som blev modtaget af Bitten Dahl Knudsen og Gert Normann, som viste dem rundt.
Efter at have set museet og mindeparken var der tid til et hurtigt besøg på M/S Vina som tilfældigvis var i Thyborøn Havn.
 
På magasinet viser og fortæller John Silver om restaureringsarbejdet.

Derefter gik turen til Holstebro, hvor biblioteket, John Silvers værksted og magasin blev besigtiget inden selskabet besøgte vor Survey afdeling, hvor Mogens Dam fortalte om vores arbejder ved vragene.

Gæstebogen på billedet herunder viser Dan Pascoes og Dave Parhams kommentarer, Tom Cousin skrev også pænt om museet på den foregående side.


 

Afslutningen på WW1 markeres i Thyborøn

Mindeparken for Jyllandsslaget og Sea War Museum Jutland højtideligholder 100 året for våbenstilstanden i 1918

scroll ned for at se programmet for dagen

Den 11. november 2018 er det 100 år siden, at kamphandlingerne under Første Verdenskrig blev indstillet. Klokken 5,15 om morgenen underskrev Tyskland en aftale med Frankrig og Storbritannien, og knap seks timer senere, den 11.11. klokken 11, 1918 tav våbnene. Næsten 10 millioner soldater og 7 millioner civile var blevet dræbt, og endnu flere var blevet såret. Det var - troede man dengang – krigen som skulle ende alle krige, men som bekendt kom det til at gå helt anderledes.

100 årsdagen markeres mange steder i Europa, herunder i Thyborøn, hvor der klokken 13 er kransenedlæggelse i Mindeparken for Jyllandsslaget. Tidligere forsvarsminister Søren Gade holder tale, og klokken 14 er der et arrangement på Sea War Museum Jutland, hvor direktør Gert Normann Andersen og journalist Knud Jakobsen fortæller om skæbner fra krigen.

Hvis man ser bort fra den del af Sønderjylland, som dengang hørte til Tyskland, slap Danmark billigt gennem Første Verdenskrig. Ud for den jyske vestkyst fandt derimod en søkrig sted, som aldrig siden er blevet overgået, og i virkeligheden var det her, krigen blev afgjort.

Storbritannien blokerede fra allerførste dag for tilførslen af råvarer og fødevarer til Tyskland, og da Tyskland ikke opnåede en hurtig sejr på landjorden, kom denne blokade til at afgøre krigen. Tyskland forsøgte at bryde den flere gange og forsøgte også at gøre gengæld med den uindskrænkede ubådskrig, men uden held. Storbritannien bevarede herredømmet til søs og vandt dermed krigen.

Sea War Museum Jutland er det eneste museum i hele verden, som udelukkende fortæller om denne afgørende krig i Nordsøen, og derfor er der god grund til, at en mindehøjtidelighed skal afholdes netop her.

Arrangør: Sea War Museum i samarbejde med Mindeparken for Jyllandsslaget og Maritimhistorisk Selskab.


 

Mit kæreste eje på Sea War Museum Thyborøn

Hvad er det værd? Seerne viser et arvestykke eller et loppefund frem krydret med en god historie. Auktionsleder Hans Jørgen Eriksen supplerer oplysningerne og giver en pris. Denne gang fra Thyborøn.

se udsendelse nr 1:3 HER

se udsendelse nr 2:3 HER

se udsendelse nr 3:3 HER


Kære alle - I ønskes en glædelig jul og et godt nytår.

 Vi vil gerne takke for opbakningen i 2017, og vi håber meget på forsat interesse omkring alle museets nye tiltag i 2018.

Vi har et par julegaver til jer.

Først en ægte sømandshistorie til alle museets venner fra Troels Kløvedal, som fra sit hjem på Djursland lige har sendt os følgende julehilsen, som han har givet tilladelse til vi må dele med jer:

Kære Gert

Håber du har modtaget min bog..den er i alle fald sendt fra Gyldendal..og så lige en historie til en gammel dykker som du kan fortælle til firmaets julefrokost..  det er vist godt dine dykkere aldrig har mødt en sådan kæmpe!

 ”Rigtig virkelig julehistorie fra det store liv på Oceanerne..

Smeden Leif, en gammel ven som jeg lånte skibet til, da han kun var 22 og som sejler kaperen omkring Marchall øerne i vestlige Stillehav lige nu ...stødte den anden nat på en kæmpeblæksprutte der blæste en stor tyk stråle.... på to tommer skriver han...... af sort blæk op over skibet der blev fuldstændig sort og som ikke er til af fjerne fra Storsejlet..med arme på omkring 8-10 meter..  

Det er uhyre sjældent at de bliver set og fanget af forskere.. men man ved de eksisterer på grund af mærker fra sugekopper på kaskelothvaler som fanger dem på meget store dybder..de abysale dybder på omkring 4000 meter..

Jeg har engang selv set én i måneskin ud for Perus kyst hvor en kæmpe arm pludselig stak lodret op i vindstille kun en kabellængde fra M/S Nordholm som jeg sejlede på i handelsflåden..

Ha en god jul.. mange hilsner fra din ven Troels”

Troels Kløvedal har netop udgivet bogen ”Alle mine morgener på jorden - Mit autodidakte liv”, hvor Gert Normann og Sea War Museum er omtalt. Vi glæder os meget til at læse bogen og anmelde den her på vores hjemmeside.

Vi vil til sidst opfordre alle til at besøge Sea War Museum og Mindeparken for Jyllandsslaget i julen. Museet er åben d. 26.27.28.29.30. december fra kl. 10-16.

 I Mindeparken for Jyllandsslaget har fonden bag Mindeparken i anledning af julen lagt en krans for de omkomne under Jyllandsslaget og ved stenen for de danske omkomne under første verdenskrig har Thyborøn Marineforening lagt en krans. 

Mange julehilsener

Sea War Museum

 

 

 

 

 

 


 

 

Vores anden julegave til jer gælder underholdning til alle.

På Sea War Museums hjemmeside har vi samlet links til mange spændende historier om dykninger, vrag og strandinger - tv og film optaget over en lang årrække. Her er rigtig meget undervands film og mange spændende strandingshistorier optaget med og om Gert Normann, JD-Contractor og Sea War Museum. Med tiden vil vi på denne side samle mange flere links. Find siden HER


Torsdag den 1. juni kl. 19.00  Mindeparken for Jyllandsslaget

Mindehøjtidelighed for de omkomne ved Jyllandsslaget i 1916.

Kanonsalut                         

 • Bådsmandspipe ”Pipe the Side
 • Velkomst ved Maritimhistorisk Selskab
 • Trompetspil, Sea War Museums fanfare
 • Børn og unge lægger blomster
 • Sognepræst Jim Sander Christensen
 • Der synges ”nærmere gud til Dig”
 • Kanonsalut
 • Taler og Kransenedlæggelser
 • Der synges ”Fuglene letter mod vinden”
 • Trompetspil ”the last post”
 • Kanonsalut
 • Sammenkomst i ”Rødt Hus” ved Sea War Museum,

alle er velkommen - Maritimhistorisk Selskab

 

 


 


Torsdag den 1. juni kl. 14.00   Sea War Museum

SPECIAL RUNDVISNING ved Nick Jellicoe

Mød barnebarnet til den berømte engelske Admiral Sir John Jellicoe fra Jyllandsslaget - forfatter Nick Jellicoe - til en speciel rundvisning på Sea War Museum.

Nick Jellicoe har gennem mange år beskæftiget sig indgående med Jyllandsslaget og farfarens andel i krigen. Han har bl.a. skrevet bogen ”Jutland – the unfinished battle” og er initiativtager til projektet www.jutland1916.com

Nick Jellicoe vil efter rundvisningen være til stede, og der vil være mulighed for at købe bogen ”Jutland – the unfinished battle” til reduceret pris og få den signeret.

 Rundvisning der forgår på engelsk er gratis – ved køb af entrebillet - Sea War Museum


 

Besøg på museet fra den amerikanske ambassade

Gert og Trevor foran museet

Fredag den 3. september havde vi officielt besøg af Trevor F. Gersten, som er attache for United States Air Force på den amerikanske ambassade i København.

Han var meget interesseret i de flyvrag, vi finder på vore ekspeditioner. På ambassaden er de i gang med at finde vragene af amerikanske bombefly som blev nedskudt i farvandene omkring Danmark. Formålet er at finde rester af omkomne, lave dna analyser og få resterne officielt begravet.

Han så den lille særudstilling, som Sea War Museum har om dele af flyvrag, som fiskerne har indbragt til museet, samt de flydele, som John Silver er i gang med på museumsmagasinet.

I vort arkiv har vi formentligt også nogle positioner, som de gerne vil have, og som vi eftersender.

Trevor var generelt meget begejstret for de udstillinger, som vi har på muset. Især udstillingen om U 20 og Lusitania havde hans opmærksomhed, da det er en vigtig del af den amerikanske historie.

Han var overrasket over, at vi har så mange genstande fra U 20, herunder kanon, periskop, tårn og den ene skrue. Han vil på et tidspunkt komme igen med andre fra ambassaden for at se vort museum med de mange udstillinger, som han syntes er unikt på verdensplan.


 

103 årige på besøg - datter af tysk U-båds Kaptain

Den 103-årige Hildegard Eggers ser gennem periskopet fra ”U 20”, som hendes far også brugte for over 100 år siden.

Sea War Museum Jutland har haft et helt fantastisk besøg af en slags, som man næsten ikke tør tro på. Vi har haft besøg af den 103-årige Hildegard Eggers, datter Kapitänleutnant Otto Dröscher, som var den første kommandant på ubåden ”U 20”, som i 1916 strandede ved Vrist.

Besøget kom i stand via Knud Jakobsen, som har skrevet flere bøger om Første Verdenskrig for museet. Han er i gang med en ny bog om ”U 20”, og da han i Tyskland søgte slægtninge til Otto Dröscher, fandt han barnebarnet Ulrich Eggers og den nu 103-årige datter Hildegard Eggers.

Begge var yderst hjælpsomme og kunne både levere billeder og oplysninger om Dröscher, der selv døde i 1956. Hildegard Eggers fandt opgaven spændende, og på sin 103 års fødselsdag i juni erklærede hun, at hun ville til Thyborøn for at se museet og hilse på Knud Jakobsen.

Hele familien bakkede om hendes ønske, og hendes alder var ikke nogen hindring. Hildegard Eggers er tidligere sygeplejerske, går til fitness to gange om ugen og er frisk i hovedet. Besøget fandt sted i denne uge sammen med søn, svigerdatter og barnebarn og med to overnatninger på Seaside Hotel i Thyborøn.

Hildegard Eggers tilbragte to dage på Sea War Museum Jutland og studerede alt med stor interesse. Hun fik tilbudt en rollator, men betakkede sig. Hun havde sin stok, hvilket var nok, og hun skulle heller ikke have hjælp for at komme ind og ud af biler.

Middagssøvn havde hun ikke brug for, og da hun på andendagen blev interviewet af TV-Midtvest, var hun i fin form.

Den 103-årige Hildegard Eggers skal medvirke i en større udsendelse om U 20 senere på året, hvor også den nye bog om ”U 20” skal udkomme.

Tekst skrevet af Knud Jacobsen

 

Hildegard Eggers i midten omgivet af familien og John Silver, Gert Normann og Knud Jakobsen fra museet.


 

Ubåden U-20 er et stykke af verdenshistorien

Ubåden U-20 er et stykke af verdenshistorien.

Den 14. september var en stor dag for Sea War Museum og vi er stolte over at kunne annoncere vi nu ejer vraget fra U-20, efter overdragelsen af Jens Hempel Hansen andels på 2/3. Rigtig mange af efterkommerende af Jens Rønn, som ejede den 1/3 af vraget, har ligeledes givet deres accept af overdragelsen. Vi er meget taknemlige for at så mange af efterkommerende af Jens Rønn tog sig tid til i går at komme og besøge museet.  

Ubåden blev afgørende for verdenshistorien, da den 7. maj 1915 sænkede Britiske RMS Lusitania. Skibet skulle sejle fra New York til Liverpool med civile passager og gods. Lusitania sejlede ud den 1. maj fra New York og skibet havde 1962 passager og mandskab ombord. Under dæk havde Lusitania lasten fuld af krigsmateriel til den britiske hær, der blev fragtet sammen med de civile passager. Månederne op til Lusitanias sænkning havde den tyske ambassade advaret om at alle britiske fartøjer, der passerede krigszonen rundt om Storbritannien ville blive sænket uden varsel.

Den 7. maj. var Lusitania næsten i havn, da den krydsede Tyske ubåd U-20, hvor kaptajnen Walter Schwieger var ombord. Walter Schwieger genkendte den gennem sit periskop og vidste at skibet var en del af den Britiske reserveflåde og derfor et oplagt mål for hans ubåd. U-20 affyrede en torpedo, der ramte skibets styrbordssiden, som tog hurtigt vand ind. Walter Schwieger observerede desperationen ombord og nænnede ikke at affyrede flere skud mod målet.

RMS Lusitania gik ned på kun 18 min og tog 1198 med sig i graven heraf 128 amerikaner. Blandt de omkommende var der mange spædbørn, der hurtigt omkom i det kolde Irske hav. Da nyhed om sænkningen nåede til USA, udbrød der et ramaskrig der vendte folkestemning i USA.  Pludselige var konflikten i Europa ikke så fjern fra amerikanernes bevidsthed. Knap 2 år senere den 2. april 1917 erklærer USA Tyskland krig.

På denne måde kom u-20 til at spille en afgørende rolle, for udfaldet af første verdenskrig, da sænkning af Lusitania var direkte medvirkende til USA’s indtræden i krigen.

Museet kan således sige at vi i dag er den stolte ejer af U-20’s tårn, dækkanon, periskop, skrue som står i vores udstilling.  Resten af vraget, der står på havbunden ud for Vrist håber vi på i fremtiden at kunne arrangere ture med båd eller dykkerudstyr.


 

Meteoritjæger på besøg på museet

Svend gives an armored front window from a Messerschmidt Me 109 to The museum.

I denne uge har vi på Sea War Museum besøg af meteoritjægeren Svend Buhl og sin familie. Svend havde fine gaver med til museet, herunder et panserglas fra et frontvindue til en Tysk ME 109 fra 2. Verdenskrig. Panserglasset kommer til at indgå i vor udstilling om flyvrag.

Udover sit arbejde som forsker i meteornedslag, hvor han har samlet meteorstykker over hele verdenen, har Svend en stor interesse i Sea War Museums temaer. Svend skriver:

“On June 28 the Sea War Museum received a visitor from Germany. I had come to exchange artifacts and historic sources and to discuss aspects of the Jutland Battle. I was given a tour of the exhibition and insights into the recovery history of individual exhibits. I was particularly impressed by the recently completed work on a brass torpedo tube manufactured by Berliner Maschinenbau AG in 1916. Recovered from the wreck of U78 in 2018, the unique artifact gives an impression of the grim conditions of the war at sea.

In hundreds of work hours, the ingenious restorer, John Silver, has meticulously cleared the flooding and closing mechanisms, resulting in a flawless operation of the 102-year old technology. The display, with one section of tube left in original find condition, gives an idea of effort and skill that the museum puts into preserving the artifacts recovered from the seabed.”

Gaver fra Svend Buhl til Gert og John ved museet.

Svend skriver yderligere om sit besøg på museet:

"The work done by Gert and his team cannot be valued enough. The Sea War Museum provides insight in the war at sea in a neutral and very sensitive manner, telling the story of the men and ships who perished off Jutland that must not be forgotten," said Svend. „It can‘t be valued enough the memory of German and British sailors that found their graves in the North Sea, which is kept alive here in Denmark.“

Tak til Svend Buhl og sin familie for et spændende besøg og de fine gaver!

Om Svend Buhl:

Besides his interest in naval history, Svend Buhl shares a passion for exploration and discovery, yet in an entirely different field. As a collector of rocks that fall from the sky, Svend is leading expeditions into African and Arabian deserts in search for meteorites. With his team and in collaboration with scientific institutes he has discovered and published more than 300 meteorite finds. His discoveries are documented on his website Meteorite-Recon.com and in the book For a Fistful of Rocks https://www.amazon.de/Fistful-Rocks-Meteorite-Prospection-Western/dp/3000626700 He currently works on volume 2, which covers his meteorite searches in the Atacama desert in Chile.

 

See an armored front window in a Messerschmidt Me 109.
Scanning af destroyer Z34 WW2 - farver angiver dybder
Scanning af destroyer Z34 WW2 - farver angiver dybder

Da de allierede efter krigen, delte de overlevende skibe imellem sig, blev ”Z 34” tildelt amerikanerne. Skibet var dog i så dårlig stand, at det blev lastet med gasammunition og sænket i Skagerrak den 26. marts 1946.

Som det ses af skanningen, ligger vraget på bagbordsside på godt 90 m vand.

Biography

Dr. Svend Buhl, born 1971, is a desert enthusiast and meteorite recovery expert. In 2002, he formed Meteorite-Recon, an international team to undertake a meteorite expedition into the Ténéré desert in the Republic of Niger. A dozen field trips followed, the majority on the African continent to the central and Western Sahara. Today, more than 500 meteorites found by Buhl and team have been analyzed, classified and published.

Svend has authored several books and research papers on the subject, his most recent work covering his expeditions in Africa and Arabia is For a Fistful of Rocks. His website Meteorite-Recon.com features a wealth of meteorite resources and documentaries. He is a member of the Meteoritical Society, fellow of the Confrerie St-Georges des Gardiens de la Meteorite d‘Ensisheim and a founding member of the Mauritanian Meteorite Society. In his civil life, Svend is a government relations specialist based near Hamburg, Germany.


 

Expeditions, meteorites & philanthropism

Svend w. iron meteorite Los Vientos 188 - Atacama
Svend w. iron meteorite Los Vientos 188 - Atacama

Interview with Dr. Svend Buhl

"Since I was child I have an affection to lost and hard-to-find things. I grew up in Southwestern Germany, which has a rich history of Bronze-age, Celtic and Roman activity. Whenever there was the opportunity, I walked the fields, looking for Neolithic or Roman artifacts. The first money I earned from vacation jobs, I put into a used vintage metal detector. At the age of 15, I regularly spent more time in the woods than in school or at home. I had a good relationship with the archaeologists and on several occasions my finds ended up in the provincial museum of my hometown. Whenever we travelled as a family, my father, who shared a great interest in history and natural history, took me to local museums and collections of every kind. It was probably then that I saw a meteorite for the first time. At that time, this seemed to the me the rarest and most fascinating of all treasures: a rock from the surface of another world that had travelled through the icy depths of space and eventually fell on our planet."


 

Atacama desert
Atacama desert

During the same tour, somewhere in the Los Vientos area, one of my mates went for a nightly walk over the next hill and ran into two fellows sitting by their camp fire. We hadn’t met any people for weeks so this was quite a surprise. It turned out that they were Spaniards and one of the guys was a friend of Sergey, who was sitting with us at the camp fire. Both had been unaware of the others trip to the Atacama and we had a good reason to celebrate a surprise reunion."

Can you see some similarity between your work as a meteorite explorer and the work of Gert Normann Andersen under the water?

"I think what Gerd has achieved is unique and beyond compare. With our work on meteorites, we discover new finds and contribute to the understanding of planetary geology and our solar system’s past. Yet, one has to be honest: unless interplanetary travel becomes more common, there is some scientific but little practical or societal value in what we do. Gert, in contrast, has not only assembled an unprecedented collection of significant, historical artifacts and made it accessible to the public. What I consider even more important, he has created a place to remember those that perished in the battles at sea, regardless of origin. Seeing the many visitors, also from the U.K. and Germany, I think the Danish can be very proud of what Gert has done for Thyboron, for the marine history of Denmark, and for the understanding of the former adversaries in the battle of Jutland. Devoting one’s assets and wealth to tell the stories of hardships and suffering, remembering the dead and making comprehensible to present and future generations that there is nothing to gain but horror and loss of life when nations go to war, this is philanthropism at its best."

Navigation - Rub Al Khali desert
Navigation - Rub Al Khali desert

Lucky coincidences? Yes indeed. I remember one day in the Rub al Khali where we were searching for meteorites in a single vehicle and the batteries of the only GPS unit we brought went dead. The stars were not out yet, the sun was hidden by dust clouds and my team mate and I were arguing over our map about the right direction to take. In that moment, we spotted something in the sand ahead, which turned out to be a perfectly preserved, oil bearing compass that someone had lost. What were the odds?" 

Meteorite search atacama desert
Meteorite search atacama desert

"Meteorites can be found more easily and in greater abundance on very ancient surfaces. Some of the world’s deserts provide surfaces that haven’t changed much over several hundred thousand years. Because they don’t weather much in the very dry climates, meteorites fallen to Earth accumulate on these patches over the millennia. Besides, the remoteness and the harshness of deserts have always fascinated me. Apart from the bottom of the ocean or the depths of space, the only real discoveries today are to be made in the deserts. Think of the lost army of Cambyses int the Western Egypt desert or the Atlantis of the sands, the legendary lost city of Ubar in the Rub al Khali. The great sand seas of the Arabian and African deserts are a challenging and treacherous environment, much like the oceans. As there is no infrastructure, no net coverage, no support whatsoever, the desert farer is entirely dependent on his team, his equipment, training and skills. Navigating through the central Sahara with a dedicated team of fellow enthusiasts, without connection to the rest of the world for weeks, to me is the ultimate challenge."

Noon break_Western Sahara
Noon break_Western Sahara

The most critical part perhaps is to bond the different characters into an effective team. Constant heat and wind, physical effort, lack of sleep, critical situations and other factors contribute to accumulating stress that can lead to tension or lack of focus. In an environment that does not forgive mistakes, this again can have serious consequences. It is therefore critical to maintain a positive team spirit.

Landmark meteorite - Rub al Khali
Landmark meteorite - Rub al Khali

"The desert is full of strange, beautiful and scary things. Plane wrecks, ancient tombs, singing dunes, petrified skeletons, petroglyphs, there is an entire cabinet of wonders hidden in the sands of the inner deserts. In terms of meteorites, among the 500 specimens we’ve found there are some that origin from the asteroid Vesta and even a golf-ball sized piece that turned out to be a shergotitte, a piece from the surface of the planet Mars.Perhaps the most intriguing find was a large 19-kg, beautifully shaped chondrite that had been placed on the crest of a ridge [in the desert of Rub al-Khali] along an ancient caravan trail. It could be seen from a mile out. Because of the striking contrast of the black meteorite to the bright background, it had been put there hundred, perhaps a thousand years ago as a landmark to mark the caravan trail that led to a distant well. A rock from space to guide the ancient desert farers."

How is an expedition led?

"Research and identify a promising target area. Get an idea about the security situation and prepare escape and evasion plans. Draw a set of precise navigational charts based on satellite data. Understand the local laws on prospection and export, if necessary hire a local agent to handle customs and export of the collected samples. Select an experienced team that is capable and sufficiently skilled to do the job. Choose your equipment (wisely) and carefully plan logistics along the route. The most work comes after the expedition when the samples are documented, prepared and distributed for scientific research and publication. 

Bathtub Imilac Inn
Bathtub Imilac Inn

"The worst is a team with too much time on their hands. In the Atacama Desert in Chile, we had put up a base camp at 4.500 meters altitude at the site of the famous Imilac meteorite fall. After a week of savage heat, we decided we needed a bath. But how to go about this in the middle of the driest desert in the world? From an old mining pit, we dug up a half-buried mining wagon, in a combined effort we hauled it on the truck-bed of one of our vehicles and drove it to our camp. After plugging a few bullet holes with cork, we dug a pit and placed our new bathtub inside. Then two of us went for the one hour-drive to the next well to fetch water in our 200-liter drum. After four or five turns, the pool was filled and ready for use. Later, we added a few more installations like a kitchen built from the crossties of a derelict railroad and a meteorite god idol made from the skull and backbone of an Alpaca. Today, the site is known among fellow meteorite searchers as the “Imilac Inn.”

___________________________________________________________________________________________

Søkrigen i Østersøen m.m. foredrag ved Poul Grooss

Torsdag 28. september 2017 kl. 19.30-21.30 på Beddingen i Thorsminde

se mere HER


11. NOVEMBER

På billedet ses listerne i udstillingens begyndelse om søslaget ved Helgoland.

Sea War Museum Jutland markerer våbenstilstandsdagen den 11. november ved at indføre en ny type lister i museets udstilling. Ved hver fortælling vil der blive ophængt et lille hæfte med navnene på de omkomne fra netop det skib, som den konkrete historie i udstillingen omhandler.

11. November 1918

11.november markeres i mange lande for at mindes de omkomne og lidelserne under første verdenskrig. Den 11. november 1918 underskrev krigens parter en våbenhvile med et løfte om snarlig fredsforhandling. Krigshandlingerne sluttede d. 11. dag i den 11. måned klokken 11:00.

Der 11. November ist ein Erinnerungstag für die Gefallenen des Ersten Weltkriges. Am 11. November (zur elften Stunde des elften Tages des elften Monats) 1918 endeten die Kriegshandlungen mit der Unterzeichnung der Waffenstillstandserklärung.

Remembrance Day is observed on 11 November in most countries to recall the end of hostilities of World War I on that date in 1918. Hostilities formally ended "at the 11th hour of the 11th day of the 11th month", in accordance with the armistice signed by representatives of Germany and the Entente.

 

Et vigtig budskab 11. NOVEMBER

Billede fra Sea War Museums indgang med vores vigtigste budskab.

På Sea War Museum i Thyborøn i Danmark - på neutral grund - forsøger vi at fortælle pålidelig nuanceret historie om søkrigen i Nordsøen under første verdenskrig.

I museets indgang har vi fra starten ønsket at fremhæve, at vi ikke ønsker at forherlige krig, men at vi vil formidle fortællingerne så lidelserne og ofrene huskes.


Nyhedsbrev nr.1 dec. 2015

Sea War Museum har nu haft åben i godt 3 måneder, mere end 10.000 besøgende har været forbi og givet museet en god start med mange positive tilbagemeldinger. 40 frivillige har bidraget med tid, stillet op i hverdagen og lagt et stort arbejde i at tage pænt imod vore gæsterne.

Museet har været lukket mellem den 1. og den 19. december. Selv om vi følte alt stod flot og færdig ved åbningen den 16.september, så benyttede vi alligevel pausen til at lave nye tiltag og samle op på et par ting, vi syntes manglede.

Museet er ikke stationært, men altid i bevægelse – der kommer hele tiden nye historier til, der er så spændende, at de må fortælles – og det er godt, for det giver så anledning til, at vore gæster kigger forbi igen.

 

Vi har benyttet pausen til, at forny udstillingen på følgende punkter:

 1. Jyllandsslaget

Bjørn Barfod har lavet en lille model af det danske dampskib N.J. Fjord i størrelsesforhold 1:1250. Den står nu i den store montre om Jyllandsslaget, sammen med modeller af hele den tyske Højsøflåde og den britiske Grand Fleet, som deltog i slaget. Sejlskibet i montren skal forestille den norske bark ”Canadis”. Begge skibe var involveret i opstarten på Jyllandsslaget, men slap uskadte væk, mens granater fløj hen over dem indtil de nåede udenfor skudlinjen. Ingen af de to skibe blev ramt, men de blev begge sænket senere i krigen, dog uden nogen omkom.

 1. E50

Der er opsat store meget detaljerede kopier af de originale byggetegninger af den britiske undervandsbåd E50 på væggen ved ubådstårnet. Her kan man ned i mindste detalje se eksempelvis toilettet og cisternen m.m. i tårnet, som så samtidig kan betragtes i ubådstårnet udstillet lige ved siden af.

 1. U 20

Til historien om U20 og RMS ”Lusitania” har museet købt et propagandamaleri af sænkningen af Lusitania. Det er malet i 1917 af den britiske kunstmaler Obed Hodges, som et kulturhistorisk maleri af begivenheden fra tiden.

 1. Dykker udstillingen

I afdelingen om dykkerekspeditionerne i nyere tid, er der sat nye plancher op på bagvæggen, som hører til emnet. Blandt andet med flotte undervandsfotos, skænket til museet af afdøde fotograf Kim Meineche.

 1. HMS Strongbow

Admiral Jellicoes barnebarn, Nick Jellicoe har ved åbningen, foræret museet en helt unik sølvmodel af destroyeren HMS. Strongbow til udstillingen. HMS Strongbow blev sænket af de tyske krydsere Bremse og Brummer den 17. oktober 1917 i den nordlige Nordsø, på en position mellem Norge og Shetlandsøerne. Hele historien kan læses på museets hjemmeside www.seawarmuseum.dk under ”Artikler” – ”Søkrigen under WW1” under artikelnavnet: En konvojs undergang i 1. Verdenskrig. Modellen har fået sin egen monter i museets udstilling.

 1. Zeppeliner

I udstillingen om luftskibene – zeppelinerne vises, som noget nyt, en 100år gammel film netop frigivet af statens filmcentral om zeppeliner L 3 `s nødlanding på Fanø – helt fantastiske billeder fra februar 1915, hvor folk på Fanø valfarter til stranden for at se det kæmpe store luftskib knust. Alle 16 ombordværende blev reddet og interneret i Danmark til krigen sluttede.

 1. Udstillingen

Udstillingen har desuden fået flere nye udstillingsgenstande, og der er lavet flere tekster/skilte i udstillingen, ligesom lyssætningen er opgraderet.

 1. Mindeparken

I museet er opstillet en model af Mindepark for Jyllandsslaget. Mindeparken etableres i klitten vest museet og åbnes på 100års dagen for slaget, den 1.juni 2016. Sæt allerede nu kryds i kalenderen - 100års dagen og åbningen vil blive højtideligholdt den 31.maj og 1.juni, programmet vil blive offentliggjort senere. Det er muligt at støtte Mindeparken økonomisk, se mere på www.seawarmuseum.dk under Mindepark. Se mere om projektet på www.jutlandbattlememorial.com.

 

Venlig hilsen

Gert Normann Andersen

Sea War Museum Jutland

Kystcentervej 11

DK 7680 Thyborøn

contact@seawarmuseum.dk

www.seawarmuseum.dk