Tysk hangarskib Graff Zeppelin scannet i Østersøen

Tysk hangarskib Graff Zeppelin

Se link til animation nederst på siden.

På ekspeditionen i Østersøen med Global Expedition Group scannede vi også det længste og måske største vrag i Europa.

Det er det tyske hangarskib Graf Zeppelin, som russerne sænkede i Østersøen efter 2. Verdenskrig.

Graf Zeppelin var 262,5 m lang og 36,2 m bred. Det er 37,5 m længere og 4 m bredere end den kinesiske bulkcarrier Fu Shan Hai, som ligger nord for Bornholm, og som mange omtaler som det største vrag i Nordeuropa.

Selv om bygningen af Graf Zeppelin blev påbegyndt i 1936, blev Skibet aldrig helt færdigt på grund af skiftende prioriteter. Ved krigens slutning lå skibet ved Stettin, hvor det blev kannibaliseret for at levere reservedele til de tyske skibe, som stadig kunne sejle.

I 1947 slæbte den russiske marine skibet ud i Østersøen for at bruge det som skydemål og for at finde ud af, hvordan men bedst kunne sænke et hangarskib. Det blev bombet fra luften, men sank først, da det var blevet ramt af to kraftige torpedoer.

Skibet blev genfundet i 2006, da et polsk firma ledte efter olie i Østersøen.

Vraget ligger på 80 m vand ca. 40 sømil nord for Gdansk og ca. 108 sømil øst for Bornholm

De to firkantede huller, som ses i dækket, er der hvor flyelevatorerne var. Det store aflange hul i midten er forårsaget af bomber.

Se historien på: https://da.wikipedia.org/wiki/Graf_Zeppelin_(skib)

Eller lidt mere uddybende på : https://en.wikipedia.org/wiki/German_aircraft_carrier_Graf_Zeppelin

Se animationen på: https://www.youtube.com/watch?v=0HnqWdX4TpI&feature=youtu.be


 

 

 

 

 

Vrag af flygtningeskibe scannet i Østersøen

Se link til animationsfilm med scanningerne nede i teksten.

Under vore undersøgelser i Østersøen med Global Expeditions Group scannede vi både gamle og nyere vrag. Nedenfor er en historie om vrag fra 2. verdenskrig, som forstærker Sea War Museum som et antikrigsmuseum.

Vi scannede de tre store flygtningeskibe, som blev sænket i slutningen af 2. verdenskrig i Østersøen, hvorved over 20.000 mennesker omkom. Det var mest kvinder og børn som flygtede for de russiske styrker samt sårede tyske soldater.

Over 34.000 mennesker blev dræbt på skibe i Østersøen under flugten i 1945. Efter min mening var det en helt meningsløs unødvendig handling!

Man har efterfølgende undskyldt sig med, at skibene ikke havde røde kors mærker, og der var nogle soldater på skibene. Men krigen var næsten slut. Alt var kaos og civile folk, gamle mænd, kvinder og børn flygtede for russerne i alt, hvad der kunne flyde.

Selv om det var civile skibe, blev de beskudt og sænket af både russiske ubåde og allierede fly.

Vi fortæller historien på vort museum med baggrund i, at folk skal vide al krig er grusom og ond, og desværre er verden tilsyneladende ikke blevet meget klogere i dag.

I anden verdenskrigs sidste måneder flygtede over 2 millioner mennesker for fremrykkende russiske styrker i den del af Tyskland som i dag er Polen. De tyske styrker og civile var på flugt på et tidspunkt hvor krigen i virkeligheden var afgjort

Det var især den tyske flåde som fik mange forskellige civile skibe til at sejle 2.022.602 flygtningen i sikkerhed vest på.

Russiske ubåde og allierede fly sænkede mange af disse skibe med flygtninge, hvorved over 33.000 personer omkom.

Vi har i forsommeren 2019 opmålt og scannet tre af de største skibsvrag, der sejlede med flygtninge og som havde det største dødstal.

Det er følgende tre skibe som alle evakuerede flygtninge fra den sydøstlige Østersø mod Danmark, Lübeck og Flensborg, hvorved 20.729 personer omkom, mest kvinder og mange tusinde børn, men også sårede soldater, læger og sygeplejersker.

Passagerskib Steuben

SS General von Steuben

Skibet afsejlede med sårede soldater og flygtninge fra Pillau (Königsberg) den 9. februar 1945.

Da skibet nåede ud til en position nord for Stolpe Bank ca. 50 sømil øst for Bornholm blev det torpederet af den russiske ubåd ”S13” med to torpedoer

Man anslår, at mindst 4.500 mennesker omkom da skibet sank i det kolde vand. Kun omkring 600 blev reddet af torpedobåd ”T196”, da den gik på siden af den synkende ”Steuben, hvor 300 overlevende kom direkte over på torpedobåden.

Desværre for de fleste ombordværende blev de spærret inde i skibet da det rullede rundt til bagbord

Vraget ligger i dag rimelig intakt med styrbordssiden opad. Man kan tydelig se hvor de to torpedoer har ramt bunden i den forreste det af skibet

se animationen af SS General von Steuben: https://youtu.be/uU_9g5SFwBw

SS General von Steuben

Motorskib Goya

Goya

Man anslår, at omkring 7.000 mennesker mistede livet ved sænkningen. Kun 180 blev reddet, hvoraf 9 døde af kulde kort efter redningen. Polske dykkere, som har undersøgt vraget i år, fortæller at der er store mængde menneskeknogler og sko i alle rum. De fleste tekstiler er gået til, så knogler og kranier ses meget tydeligt. Bevaringsforholdene i Østersøen er langt bedre end i Nordsøen, hvor pæleorm og lignende fortærer både knogler som træværk, ligesom korrosion af jern og metal foregår langt hurtigere i den salte Nordsø.

se animationen af Goya:https://youtu.be/yXTckGTWbkw

Passagerskib Wilhelm Gustloff

Passagerskib Wilhelm Gustloff

Man anslår, at mindst 9.400 mennesker omkom da skibet blev sænket den 30. januar 1945.

Skibet sejlede med flygtninge fra Gotenhafen (Gdynia), primært kvinder og børn, samt sårede soldater.

Officielt var der mere end 10.600 personer om bord, heraf 173 besætningsmedlemmer, 918 tyske officerer og ubådsfolk, 373 kvindelige sygehjælpere og 162 sårede soldater, og mindst 8.956 flygtninge, hvoraf over 5.000 var børn.

Tililende torpedobåde og minestrygere reddede 996 personer, men langt hovedparten gik ned med skibet eller omkom i det kolde vand.

Vraget er meget ødelagt, hvilket skyldtes der for mange år siden har været sprængt i vraget under bjergningsarbejder.

se animation af M/V Wilhelm Gustloff:https://youtu.be/EB-KB_DVANg