27.marts 2018 Nyt fra ekspeditionen: Fire travle dage på M/V Vina, Sea War Museum og i Mindeparken for Jyllandsslaget.

Nicholas Jellicoe, der er sønnesøn af den britiske øverstkommanderende i Jyllandsslaget, admiral John Jellicoe, er en af Sea War Museums Jutlands trofaste støtter. Han har deltaget i flere af museets ekspeditioner i Nordsøen og fortæller her om det seneste togt:

En stor tak til Sea War Museum

Det har været uhyre spændende at tilbringe fire dage ombord på skibet Vina og på Sea War Museum Jutland i Thyborøn. Begge dele var led i en arkæologisk ekspedition, hvor vi skulle besøge nogle af de vigtigste skibsvrag fra Jyllandsslaget.

Hver gang, vi vender tilbage til vragene, opdager vi noget nyt, og denne gang blev hele turen optaget af National Geographic Television. Optagelserne skal indgå i en ny serie om marinarkæologi, som har fået titlen ”Drain the Oceans” – hvad kan man finde på havbunden, hvis man forestiller sig, at man kan tømme havene. Dagene til søs, museet og den smukke og fredfyldte Mindepark for Jyllandsslaget er alle blevet dækket.

På ekspeditionen har jeg kunnet tale om vragene, og hvordan de stadig kan fortælle os, hvad der skete hin skæbnesvangre dag i maj 1916. Jeg har kunnet tale om slaget, hvad der skete og hvorfor, og jeg er konstant blevet mindet om de store omkostninger ved de to dages kamp og om de resultater, som slaget medførte.

Tak til Gert Normann Andersen, Vinas besætning og personalet på Sea War Museum for at fortælle historien og for at gå forrest i den vigtige historiske forskning.  

”Drain the Oceans” vil blive vist på National Geographic Channel senere i 2018. Efter planen skal udsendelsen fra Vina og Sea War Museum Jutland bringes i 121 lande.

Nick Jellicoe

"A BIG THANK YOU TO THE SEAWAR MUSEUM

It’s been really exciting to have just spent the last four days on board the survey ship Viña and at the SeaWar Museum in Thyborøn as part of an archaeological expedition to visit some of the key ships wrecks from the Battle of Jutland.

Each time we go back we make new discoveries. The whole journey was filmed by National Geographic Television for a new series on maritime archaeology, Drain the Oceans. The days at sea, the museum and the beauty and deep spirituality of the Jutland Memorial Park have all been covered.

I’ve been able to talk about the wrecks and the stories that they can still tell us about what happened that fateful day in May 1916. I’ve talked about the battle, what happened and why. I’m constantly reminded of the extraordinary toll of the two days of this battle and of the outcomes – many unforeseen – that resulted.

Thank you, Gert Normann Andersen, the crew of the Viña and the staff of the Sea War Museum for being at the forefront of supporting such important historical research and story-telling.       

Drain the Oceans will be appearing on the National Geographic Channel later in 2018."

Nick Jellicoe

rul ned for at se flere billeder fra turen

Foruden Vinas egen besætning deltog et seks mand stort tv-hold i ekspeditionen. Nick Jellicoe ses yderst til venstre I forreste række
Nick Jellicoe og Mogens Dam ombord på M/V Vina
Mogens Dam og Nick Jellicoe foran Multibeam skærmen og Tv-holdet i baggrunden
Nick Jellicoe ombord på M/V Vina
Jørn Jensen og Philip Nathansen i forgrunden med Tv-holdet i baggrunden
ROV-pilot Rasmus Pedersen og Nick Jellicoe foran skærmen med direkte billeder fra vraget
Tv-holdet optager søsætningen af ROV på dækket

18.marts 2018 - Det første danskejede udvandreskib er fundet - fra ekspeditionen.

Oliemaleri af S/S Harald fra 1877 udført af L. Adam. billedet findes i dag på Museet for Søfart.

Kasper Grove Nielsen fra Syddansk Universitet var med på årets første ekspedition, hvor vi blandt andet lavede undersøgelser af S/S Harald.

Kasper har planer om senere i år, at lave yderligere undersøgelser af dette vrag, med mere dokumentation om materialernes nedbrydningen.

Vi har modtaget nedenstående indlæg fra Kasper:

Det første danskejede udvandreskib er fundet.

Årets første ekspedition gik bl.a. mod syd til en lokation ud fra Bovbjerg Fyr.  Det længe forsvundne dampskib S/S Harald blev fundet knap 26 sømil fra kysten i 2016, efter det 100 år tidligere, den 18. okt. 1889 sprang læk i maskinrummet og sank efter besætningen var blevet bjærget.

En grundigere undersøgelse var derfor planlagt for at fastslå vragets identitet og tilstand. Undersøgelserne fortsætter gennem sommeren, men her er en brøkdel af Haralds fantastiske historie:  

Harald markerer en tid, der var mærket af store omvæltninger efter 1864. Danmark mistede efter krigen en tredjedel af sit areal, sin næste største by Kiel og en vigtig handelsrute via Eider-kanalen. Genvejen til det Baltiske hav fra Nordsøen havde givet store toldindtægter, men nu var det nødvendigt at reformere den danske handelsindtægt. Harald var begyndelsen på de første danske 1000+ tons dampskibe, der skulle sejle ud i verdenen og gøre sin indtjening via fragtsejlads. Skibets størrelse gjorde, at store investeringer skulle foretages, og Harald solgtes derfor i andele til 50 ejere; nøjagtig som i tidens ånd.

Harald søsattes i 1876 under de Carlske rederier, og sejlede derefter til alle større havnebyer i Europa, Mellemøsten og Amerika, indtil skibet i 1880 blev leaset af C. F. Tietgen’s Thingvalla. Her manglede man et passagerskib, der kunne assistere deres flagskib S/S Thingvalla indtil firmaets ny bestilte skibe var færdigbyggede.

Da S/S Thingvalla endnu ikke var klar efter et havari, blev Harald derfor hurtigt klargjort, og den 11. marts 1880 sejlede det ud som det første danske udvandreskib mod New York. Passagererne varetages, i modsætning til konkurrerende udenlandske selskaber, af en dansk besætning og bundsolid dansk kost. Satsningen er en succes!

Hermed markeres et højdepunkt for de 100 år, hvor 250.000 danskere forlader landet for at søge lykken i Amerika. Harald sejler 10 ture over Atlanten, før skibet bliver gives tilbage til A/S Carl i 1881. Derefter foresætter det som fragtskib i Nordatlanten inden skibet går ned vest for Bovbjerg med en kul-last til Kronstadt.

Vil du vide mere om dampskibet Harald og den danske migrationsbølge omkring slutningen af det 19. århundrede? Følg med på Sea War Museums Facebook. Vi holder dig opdateret med vores nyeste undersøgelser.

Kasper


15.marts 2018 - Kunstværk på havbunden fra sidste uges ekspedition

Destruktionen af vragene på havbunden tager sig i Surveyer Mogens Dams billedudgave ud som et kunstværk.
Scanningsbilledet er et bidrag til klarlægningen af hvordan vragene bliver ødelagt og forsvinder i Nordsøen.
På scanningen ses en stor motorskonnert af træ, som sank i Nordsøen i 1928 på 20 m vand. Scanningen er renset og efterbehandlet af vor Surveyer Mogens Dam.
Det der står tilbage på havbunden er en olietank og en stor firecylinder oliemotor med skrueaksel, som har en propel i enden.
Alt træ og andet materiale er forsvundet, fortæret af pæleorm og ødelagt af bølgebevægelser, det gælder også de svære bundstokke og spanter som motoren med skrueaksel og skruen har stået på.
Motoren står et sted, hvor der ikke fiskes med store trawl, for ellers ville de sidste rester også være væltet og ødelagt.
I Sea War Museums dykkerudstilling og rundt i museet fortælling om Første Verdenskrig i Nordsøen hænger lignende billeder og film taget på vragene på tidligere ekspeditioner.

10.marts 2018 - Sea War Museum Jutland finder nye ubåde

Der bliver nøje fulgt med på skærmene, når Mogens Dam udfører multibeam af havbunden og vragene.

Sea War Museum Jutland i Thyborøn har på årets første ekspedition i Nordsøen fundet og registreret 28 nye skibsvrag, herunder vraget af det danske udvandrerskib ”Harald”, som ligger vest for Bovbjerg.
Desuden blev der fundet to undervandsbåde, hvoraf den første var den tyske ubåd U 319 fra Anden Verdenskrig. Den blev i 1944 sænket af et britisk fly i Skagerrak, men nåede at tilføje flyet så store skader, at det også gik tabt. Ubåden er tidligere blevet lokaliseret, men det er første gang, at vraget er blevet undersøgt med multibeam-scanner. Det var i forbavsende god stand med tårn og intakte sadeltanke.
Den anden undervandsbåd er britisk og fra Første Verdenskrig, hvilket er Sea War Museums vigtigste tema. Her er det nødvendigt med yderligere undersøgelser for endeligt at fastslå identiteten, men sandsynligvis er der tale om en G-klasse ubåd fra 1918.
Desværre havde vi udfald på begge vore robotter, hvorfor vi denne gang ikke fik lavet videooptagelser fra vragene.
Hver gang robotterne nåede havbunden forsvandt videobilledet, og på trods af mange timers fejlsøgning fandt vore teknikere om bord aldrig fejlen.

På trods af noget urolig søgang blev der spist godt af kokkens gode mad ved spisetiderne.

Når robotterne er gennemgået og testet på vort ROV værksted i land, og vi igen sejler ud, skal der laves yderligere undersøgelser og dokumentation ved begge disse undervandsbåde.
Uanset uheldet med vore ROV er vi rigtig godt tilfredse med resultaterne på turen. Målet er at få lavet et komplet marinarkæologisk kort over alle vrag i Nordsøen, hvor hvert nyt fund er en brik i dette store puslespil.
Samtidig får vi bedre og bedre dokumentation for nedbrydningen af skibsvragene i Nordsøen, noget som indgår i de forskningsresultater, der p.t. arbejdes med ved både universiteter og museer.
Her på siden kommer vi senere til at høre mere om de to undervandsbåde.
Også udvandrerskibet ”Harald” kommer der mere om her på siden fra Kasper Nielsen, Syddansk Universitet.


 

Vina på vej ud gennem Thyborøn kanal i dag 6. marts kl.15.30

 

Sea War Museum tager i dag den 6. marts på årets første ekspedition!

Ekspeditionsholdet

Med på turen er studerende fra Syddansk Universitet og DR-Tv.
Museet har et projekt sammen med Forskningsprofessor David Gregory og Syddansk Universitet, hvor man skal dokumentere nedbrydning af hele skibsvrag samt de enkelte materialer, som findes på bunden af Nordsøen.
Desværre er David Gregory optaget i England i disse dage, hvorfor han ikke selv kan deltage. Men alle resultater tilgår hans forskning, som sker i samarbejde med Ulster Universitet i Irland og Sea War Museum.
Samtidig fortsætter Sea War Museum kortlægningen af de vrag der kan findes på havbunden i Nordsøen. Hidtil er der fundet og opmålt over 400 skibsvrag.

Med venlig hilsen
Gert Normann Andersen
Direktør/Director
JD-Contractor A/S –og
Sea War Museum Jutland