Søslaget ved Helgoland den 28. august 1914.

2. del med scanninger af vragene ved Helgoland

I april måned i år fandt og scannede vi alle vragene fra søslaget ved Helgoland i 1914. Ekspeditionen blev gennemført i samarbejde med Dr. Florian Hüber, som fik den tyske tilladelse på plads for os.

Dermed har vi fundet og scannet alle vrag fra de tre søslag, som fandt sted i Nordsøen under Første Verdenskrig, nemlig søslaget ved Helgoland, søslaget på Doggerbanke og Jyllandsslaget.

I søslaget ved Helgoland blev de tre tyske krydsere SMS Cöln, SMS Ariadne og SMS Mainz samt den store torpedobåd SMS V187 alle sænket af overlegne britiske flådeenheder.

Vragene af Ariadne og Mainz ligger begge med bunden opad og er forholdsvis velbevarede, hvorimod Cöln, som står på ret køl, er meget ødelagt. Dette på grund af sprængning og vragfiskeri.

Cöln havde en besætning på 509 mand, og med undtagelse af en enkelt mand omkom de alle. Overfyrbøder Adolf Neumann blev fundet i de sønderskudte rester af en redningsbåd tre dage efter slaget og var den eneste, som overlevede.

Efter mange fuldtræffere kæntrede Ariadne og sank, hvorved 200 Mand omkom. 59 blev reddet af britiske skibe.

Mainz blev ramt ved roret, og da den ikke længere kunne styre, blev den et let mål for de britiske skibe. Efter hård beskydning kæntrede skibet over til bagbord, hvorved 89 mand omkom. 348 mand blev reddet af britiske skibe.

V187 blev fanget mellem to grupper af britiske destroyere og taget under kraftig beskydning. Skibet gik ned med 24 mand, mens 47 mand efterfølgende blev samlet op og reddet.

SMS Cöln

Vraget står på ret køl, men er meget tæret, ligesom der er foretaget, bjergnings- og sprængningsarbejder i vraget. Det ligger midt i dybvandsruten og trafiksepareringen. Da man for mange år siden kontrollerede den for vanddybde, ragede vraget for højt op, hvorfor man sprængte og bjergede i vraget. Den tyske dykker Peter Baltes fra Cuxhaven bjergede ved den lejlighed en kaliber 10,5 cm kanon fra vraget. Kanonen blev senere købt af Sea War Museum og er i dag udstillet på museet i Thyborøn sammen med et granathylster og andre effekter fra vraget.

se animation her

SMS Ariadne

Vraget af Ariadne ligger godt bevaret med bunden opad med intakt køl og yderskrog. Man kan se begge skrueaksler, hvor skruerne er fjernet ved sprængning, så den bagbords skrueaksel peger væk fra vraget.

se animation her

SMS Mainz

Vraget af Mainz ligger også med bunden opad. Skibsbunden og yderskroget er så stærk tæret, at mange dele fra kedler, maskiner og andet er synlige på scanningen. Der ligger også rester af master og andet opstående ude på havbunden ved siden af vraget.

Kun en undersøgelse med en ROV eller dykker kan give yderligere oplysninger, men det havde vi ikke tilladelse til.

se animation her

V187

På scanningen kan man se, at V 187 er brækket over, så de to skrogdele ligger i en skrå vinkel i forhold til hinanden. De tynde skibssider og dækket er rustet og tæret væk, så både kedler og dampturbiner kan ses på scanningen.

se animation her

Vragene er afmærket i kortet vest for Helgoland og nord for Norderney. Afstanden fra vragene til Helgoland er mellem 10 og 42 sømil.