Rul ned på siden


Sea War Museum får nye gode samarbejdspartnere i udlandet.

Ud over det store tyske Marinemuseum i Wilhelmshaven, som har været Sea War Museum behjælpelig, er vi meget glade for vor nye museumspartner på Orkneyøerne. Det er Scapa Flow Visitor Centre and Museum i Lyness på øen Hoy ved Scapa Flow. Museet i Lyness har foræret os en rigtig fin ting til vores udstilling om ubådskrigene og Scapa Flow. Det er et stykke af et ubådsnet, som skulle hindre tyske ubåde i at sejle ind i flådehavnen Scapa Flow. Det bliver om kort tid en del af Sea War Museums nye udstilling om søkrigen og museets ekspedition til Scapa Flow.

 

Se nedenstående pressemeddelelsen fra museet i Lyness. Museets hjemmeside kan ses på: http://www.orkney.gov.uk/Service-Directory/S/scapa-flow-visitor-centre-and-museum_2.htm


 

Studerende skriver om Scapa Flow ekspeditionen

Maritime archaeology students Lesley Dalgleish & Alice Neet

University of Southern Denmark Maritime Archaeology Programme Blog

http://www.maritimearchaeology.dk/?p=2694

 

 

 


 

Fra Nationalmuseets-nyhedsbrev februar 2017: Undersøgelse og bevaring af vrag fra WWI og WWII i N ordsøen og Scapa Flow, Orkneyøerne af David Gregor


”Where they rest, they rust”: Undersøgelse og bevaring af vrag fra WWI og WWII i Nordsøen og Scapa Flow, Orkneyøerne Sea War Museum Jutland har netop gennemført en stor ekspedition til Scapa Flow på Orkneyøerne, og David Gregory var inviteret med for at undersøge nedbrydning og bevaring af skibsvrag i Nordsøen og i Scapa Flow. Læs om det spændende projekt...

 

1. februar Scapa Flow

Ekspeditionens videnskabelige hold. I forreste række ses fra venstre dr. Innes McCartney, Alice Neet og Lesley Dalgliesh fra Syddansk Universitet, forfatter Nicholas Jellicoe og seniorforsker David Gregory fra Nationalmuseets videnskabelige afdeling. Bagerst ses Gert Normann.

1.feb. M/S Vina Scapa Flow
Undersøgelsen af Scapa Flow er udført, nu mangler vi kun hjemrejsen over Nordsøen.
Vi afsejler fra Scapa Flow ud gennem Pentland Firth, hvor der kan være op til 16 knob tidevandsstrøm. Da vores topfart kun er 12 knob, skal afgangen afpasses med tidevandet og udgående strøm, hvilket passer med onsdag morgen den 1. februar kl. 08.
Der har været stærk storm, op til 29 m/s om tirsdagen, så godt vi ventede med at sejle ud på åbent hav til nu.
Ekspeditionen har generelt været en stor succes!
Vores opgave var at registrere alle rester af den tyske flåde i Scapa Flov. Dette mål er nået i lighed med, at vi tidligere har fundet og registreret alle 25 skibsvrag fra Jyllandsslaget i Nordsøen.
I Scapa Flow har vi udført den hidtil største Survey af havbunden, idet over 50 km/2 minutiøst er opmålt og afsøgt.
Der er fundet hele vrag eller vragdele fra skibe fra den tyske flåde, som sænkedes i 1919, herunder aftryk i havbunden af de største krigsskibe, som blev bjerget efterfølgende.
Dertil har vi opmålt vragresterne af HMS Vanguard, som sprængtes i luften ved en ulykke under første Verdenskrig med tabet af mindst 804 mand, og så har vi scannet det store vrag af HMS Royal Oak, som blev torpederet under 2. verdenskrig med tabet af 833 mand. To store krigergrave, som vi fik en speciel tilladelse til at opmåle mod, at vi afstod fra enhver form for dykning og brug af ROV.
Dertil har vi spredt i Scapa Flow fundet og opmålt en række andre fartøjer fra Royal Navy, spændende fra en større minelægger og en række ”Drifters” (ombyggede damptrawlere til brug for the Royal Navy), samt nogle mindre arbejdsfartøjer.
Dertil kommer en lang række blokskibe som er sænket i flere indsejlinger til Scapa flow for at hindre fjendtlige ubåde i at trænge ind i farvandet, som var den største britiske flådehavn. Også store mængder ubådsnet og andre spærremidler blev fundet og registreret.
Der blev fundet en U-båd uden for indsejlingen til Scapa, nemlig U18 og U116 inde i den sydlige indsejling, begge sænket i første verdenskrig.
Der er også fundet resterne af to fly, og en del nyere vrag, hvoraf de største er store ståltrawlere.
Mest bemærkelsesværdig er bevaringen af vraget af det store tankskib ”Prudentia” som sank i 1916 efter en kollision. Den ligger på siden på 22 meter vand og er stort set intakt.
I alt har vi fundet og opmålt 55 vrag, heraf 35 stk fra Vina og 20 stk, fra vort lille hjælpeskib, Limbo, der kan arbejde på lave vanddybder. Hertil kommer de mange flåder, pontoner, net og ubådshindringer på havbunden.
Ved vore undersøgelser har vi lavet en god og stor dokumentation som ud over kortlægningen kan bruges i forskningen om nedbrydning af vrag og materialer under vand.
Her har seniorforsker David Gregory fra Nationalmuseets videnskabelige afdeling været deltager sammen med to marinarkæologer fra Syddansk Universitet.
De sidstnævnte har lært en masse om brugen af Multibeam og brug af ROV i arbejdet som marinearkæologer.
Dr. Innes McCartney fra Bournemouth Universitet har også været deltager sammen med et britisk tv-produktionsselskab. Det er planen, at der udgives en bog og producers et TV-program til britisk TV i anledningen af 100-året for sænkningen af den tyske flåde i Scapa Flow i 1919.
Nicholas Jellicoe, som er barnebarn til den øverstkommanderende for den britiske flåde under første verdenskrig, John Jellicoe, er ved at skrive en bog om flådebasen i Scapa Flow.
Journalist og forfatter Knud Jakobsen har været med for at skrive historien til danske og tyske læsere.
Der har også været tid til at besøge det lokale museum om flådebasen, se historiske attraktioner som The Standing Stones, 3000-5000 år gamle bebyggelser lavet i sten, forskellige mindesmærker og fæstningsanlæg, herunder de store forsvarsanlæg fra både første og anden verdenskrig.
Også samtaler med lokale beboere, herunder den 93-årige Johnny Meil som var med til at bjerge fra den tyske flåde, samt besøg på Long Hope redningsstation og redningsbåd, hvor alle redningsfolk var til stede, var en god oplevelse.
Alle har fået oplevelser i rigt mål og under alle vejrforhold i det smukke og vilde landskab på Orkneyøerne, som også er værd at se og opleve i januar måned.
Vi har så meget godt materiale med hjem, at der snarest vil blive lavet en ny udstilling om vragene i Scapa Flow på Sea War Museum i Thyborøn.
Ekspeditionen havde indtil tirsdag aften tilbagelagt 955 sømil i alt. Turen over Nordsøen var på 390 sømil, og i Scapa Flow har Vina sejlet 565 sømil.
Og sidst men ikke mindst en stor tak til de fantastisk dygtige medarbejdere fra JD-Contractor , til Survey afdelingen, ROV - piloter og besætning på M/S Vina.
mvh Gert Normann


 

Spærringer

Både under Første og Anden Verdenskrig var Scapa Flow den vigtigste ankerplads for den britiske Grand Fleet, og kun en enkelt indsejling blev holdt åben. De øvrige blev beskyttet med store ubådsnet, hvoraf resterne stadig ses. Denne række net er 240 meter lang og fem meter bred. Den store trefod blev brugt til at holde nettet oppe med. I baggrunden ses JD-Contractors Vina.

 

 


 

Longhope Lifeboat.

Longhope Lifeboat.

Ekspeditionen fra Sea War Museum er blevet godt modtaget af indbyggerne på Orkneyøerne. Søndag blev flere af danskerne inviteret indenfor på redningsstationen i Longhope og blev budt på te og kaffe, hvorefter de fik lov at se stationens redningsbåd. Her er mandskabet fra Longhope Lifeboat sammen md Gert Normann fra museet yderst til højre.

 

 


 

Dyke Road i Scapa Bay

fra venstre Nick Jellicoe, Johnny Meil og Gert Normann.

93-årige Johnny Meil på Dyke Road i Scapa Bay var før Anden Verdenskrig med til at bjærge den tyske Højsøflåde, som i 1919 blev sænket Scapa Flow. De mange vrag blev hævet og skåret op og endte som gammelt jern.
Johnny Meil tog godt imod ekspeditionen fra Sea War Museum og viste blandt andet denne kikkert fra et tysk krigsskib fra Første Verdenskrig. Den har 25 ganges forstørrelse, og han bruger den selv dagligt.

 


 

Engelsk trawler

James Barrier

Ud over de mange vrag fra 1. verdenskrig, finder vi også en del andre vrag. Scanningen på billedet viser vraget af Engelsk trawler James Barrie, 666 BRT , sunket 1969 i indsejlingen til Scapa Flow nær Hoxa Head på 39 meters dybde.Alle besætningsmedlemmer blev reddet.

 

 

 


 

SMS Cöln

SMS Cöln (Kleiner Kreuzer 1916) vraget ligger på siden ligger på siden.


 

SMS König

SMS König (Schlachtschiffe der König-Klasse 1913) ligger med bunder i vejret.


 

Ruiner i Land

Ud over at se på vrag, havde ekspeditionsdeltagerne også tid til at se på de fæstningsværker, som passede på skibene under både første og anden verdenskrig, herunder også de mange ruiner og spøgelseshuse fra the Royal Navy, hvor dette komfur med gryder stod endnu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

SMS Bayern

aftryk og kanoner fra SMS Bayern

Aftryk på havbunden fra det store tyske krigsskib SMS Bayern i havbunden i Scapa Flow. Under bjærgningen af skibet, som lå med bunden opad, tabte man de fire store kanontårne med hver to store 38 cm kanoner. De største kalibrer der blev brugt på krigsskibene under 1. Verdenskrig. De fire kanontårne ses liggende i havbunden hver med bunden opad. Kontravægten som sidder bag kanonerne ses på to af tårnene, som hver vejer over 400 tons. De lange kanonløb ligger nede i havbunden, men ikke særlig dybt nede.

 


 

M/S Vina

Vina`s Besætning

M/S Vina - hele ekspeditionsholdet efter vagtskifte.
Der arbejdes i døgndrift for at nå det planlagte.


 

20.januar Sea War Museum Jutland drager ud på årets første ekspedition

M/S Vina JD-Contractor

I samarbejde med danske og udenlandske forskere drager Sea War Museum Jutland afsted på årets første ekspedition til Orkneyøerne. I Scapa Flow ligger hele den tyske flåde fra første verdenskrig, sammen med mange andre vrag fra alle tider. Ekspeditionen er et forskningsprojekt og en videnskabelig undersøgelse af skibsvragene, som ligger på bunden af Scapa Flow på Orkneyøerne.

Udover ny viden skal ekspeditionen også bidrage til at formidle historien om søkrigene under første verdenskrig, sænkningen af den tyske flåde ved Scapa Flow samt nedbrydningen af skibsvrag på havbunden. Det forventes at ske i form af en TV-dokumentar, artikler og bøger samt museumsudstillingen ved Sea War Museum i Thyborøn.

Ekspeditionen afsejler fra Thyborøn d. 20. januar og forventes tilbage i starten af februar 2017.

Ekspeditionen har følgende deltagere:

Dr. Innes McCartney fra Bournemouth University.

Forskningsprofessor David Gregory fra Danmarks Nationalmuseum.

Studerende Alice Neet og Lesley Dalgleish fra Syddansk Universitet.

Gert Normann og Philip Nathansen fra Sea War Museum Jutland.

Forfatterne, Nick Jellicoe og Knud Jakobsen.

En producer og en fotograf fra et britisk tv-selskab Mallinson Sadler Productions.

Nødvendige teknikere til multibeam udstyr og ROV.

Besætninger til skib og både.

Innes McCartney vil i anledningen af 100 året for sænkningen af den tyske flåde lave både en tv-produktion og en bog.

David Gregory vil forske i nedbrydning af skibsvrag og materialerne, hvor vragene i Scapa Flow der ligger beskyttet mod bølgebevægelser og trawlfiskeri, sammenlignes med tilsvarende skibsvrag i Nordsøen.

De studerende fra Syddansk Universitet oplæres i moderne scanningsmetoder og brug af ROV til fremtidige marinarkæologiske undersøgelser.

Forfatter Nicholas Jellicoe skriver en bog om den Britiske Flådebase i Scapa Flow under første verdenskrig.

Journalist og forfatter Knud Jacobsen skriver til og for Sea War Museum i Thyborøn.

Ekspeditionen udgår fra Thyborøn. Der påregnes to døgns sejladt fra Thyborøn tik Scapa Flow, hvorefter der arbejdes i 24 timers drift med scanninger af havbunden i op til 10-12 døgn, inden der sejles retur til Thyborøn.

Der scannes også fra en mindre medbragt Surveybåd i dagtimerne, ligesom der er en hurtigsejlende ofshore båd til forefaldende sejlads.

Ekspeditionen og nogle af resultaterne kan følges på Sea War Museums Facebookside: https://www.facebook.com/seawarmuseum.dk/

Gert Normann Andersen

Direktør/Director

JD-Contractor A/S –og

Sea War Museum Jutland

Mail: contact@seawarmuseum.dk

Web:       www.seawarmuseum.dk

Web:       www.facebook.com/seawarmuseum.dk