Følg Sea War Museums ekspedition i Tyske Bugt - rul ned


 

Nyt fra Helgoland om ekspeditionen

Bombekrater

Sea War Museum Jutland nye ekspedition med JD-Contractor’s M/V Vina fik som tidligere nævnt opholdet på Helgoland forlænget på grund af de tyske myndigheder, men det var bestemt ikke spildt. Ekspeditionens deltagere benyttede lejligheden til at se nærmere på øen, som har en spændende, men også dyster historie.

Den 18. april 1945 kastede de allierede 7000 bomber over øen og gjorde den ubeboelig i flere år, og den 18. april 1947 forsøgte briterne at sprænge øen væk fra jordens overflade ved at bringe 6.700 tons ammunition til sprængning. Det lykkedes ikke, men en stor del af øen blev ødelagt.

Helgoland har I dag udviklet sig til et turistmekka, men man kan man stadig se de store bombekratere, som vidner om den dramatiske historie. Helgoland har desuden en spændende geologi og en historie, der går tilbage til stenalderen. Øen er også et fuglemekka, og man kan komme helt tæt på de ynglende suler.


 

Nye vrag og tysk kystvagt

Sea War Museum Jutland har på årets anden ekspedition med JD-Contractor’s multi-purpose skib M/V Vina. undersøgt og registreret 112 vrag i Nordsøen, og havde det ikke været for den tyske kystvagt, var tallet blevet endnu højere.

Ekspeditionsleder Gert Normann Andersen havde i begyndelsen af maj søgt om tilladelse til at oversejle vragene fra slaget ved Helgoland og scanne dem med multibeam, men da scanningen skulle finde sted, blev vi standset af de tyske myndigheder. I en høflig, men bestemt tone fik vi af den ansvarlige embedsmand at vide, at vores undersøgelse krævede tilladelse, og at han ikke kunne se, at en sådan tilladelse forelå.

Det var dobbelt ærgerligt, fordi denne undersøgelse skulle foregå i samarbejde med danske og tyske museumsfolk, som vi havde sat stævne på Helgoland. Med god hjælp fra den tyske museumsinspektør søgte vi tilladelsen igennem. Vi pointerede endnu en gang, at der ikke var tale om dykning eller undersøisk arbejde eller ankring. Vina skulle kun sejle frit på overfladen og scanne med et flerstrålet ekkolod. Et enkelt sted skulle vi ind i trafiksepareringen, og vi ville naturligvis rette os efter alle ansvisninger fra rafikkontrollen, men der var ikke noget at gøre. De tyske myndigheder var hverken til at hugge eller stikke i, og efter to døgns ventetid på Helgoland, gik gæsterne fra borde igen, hvorefter vi satte kurs op mod den danske del af Nordsøen.

Nu fik vi understreget, at tyskerne mente det alvorligt. I fem en halv time blev vi fulgt tæt af kystvagtskibet ”Borkum”, mens krigsskibet ”Bayern” holdt sig diskret i baggrunden. Sidstnævnte var dog næppe sendt til Helgoland for vores skyld.

Endnu mere ærgerligt blev det, da vi næste dags morgen endeligt fik den ønskede tilladelse til at scanne vragene af ”SMS Cöln”, ”SMS Ariadne”, ”SMS Mainz” og ”SMS Hela”, men da var det for sent. På dette tidspunkt lå vi ude ved Haraldfeltet i gang med en helt ny opgave.

Den eneste trøst midt i dette møde med tysk bureaukrati var mødet med Helgoland. Mens vi ventede på en afgørelse, benyttede vi lejligheden til at se nærmere på den spændende ø, som har haft så dramatisk historie. Vi så resultaterne af de voldsomme bombardementer og sprængninger under og efter Anden Verdenskrig, og vi så et ganske usædvanligt fugleliv på allernærmeste hold, blot for at nævne et par eksempler.


 

Sea War Museum finder SMS Blücher

Fundet af SMS Blücher udløste begejstring om bord på M/V Vina

Sea War Museum Jutland har stor succes med årets anden ekspedition, der ligesom de tidligere foregår med JD-Contractor’s multi-purpose skib M/V Vina. På den første del af ekspeditionen er det således lykkedes at lokalisere og undersøge vragene af det tyske bjergningsskib SMS Vulcan og den tyske panserkrydser SMS Blücher foruden en række andre vrag af kendte og ukendte skibe.

Vulcan blev bygget i 1907 og blev brugt til uddannelse af nye ubådsbesætninger, og hvis uheldet var ude, kunne det også hæve en sunket ubåd. Efter Første Verdenskrig blev skibet beslaglagt af briterne og forsøgt bugseret hjem til Storbritannien. Det lykkedes ikke. Vulcan havde dobbeltskrog, og i Tyske Bugt brækkede skrogene fra hinanden, hvorefter skibet sank. Vraget ligger i dag med bunden opad 69 sømil stik vest for Sylt. Det er stærkt nedbrudt og til dels faldet sammen.

SMS Blücher blev sænket i slaget på Doggerbanke den 24. januar 1915, hvor tyske slagkrydsere mødte en overlegen britisk styrke. Tyskerne forsøgte at undslippe, og da Blücher lå bagerst, fik dette skib en hård medfart. Blücher var dog i stand til at modstå flere timers beskydning og gik først ned efter at være blevet ramt af syv torpedoer og mere end 70 svære granater. Kun 234 mand ud af en besætning på 1200 mand blev reddet.

Vraget ligger i dag med bunden opad 61 sømil nord for den hollandske ø Armeland, og Sea War Museum Jutlands undersøgelse viser, at det har haft besøg af vragfiskere. De kostbare bronzeskruer er væk, og der er sprængt hul ind til maskinrummet, hvor maskindele af bronze og kobber er fjernet.

Ekspeditionen besøgte søndag øen Helgoland, som har stor historisk interesse.

Scan af SMS Blücher. Det ses tydeligt, at vraget ligger med bunden i vejret, og at der er sprængt hul ind til maskinrummet.
Scan af vraget af SMS Vulcan. Selvom vraget er meget nedbrudt, ses omridset af de to skrog tydeligt.

 

Sea War Museums ekspedition i Tyske Bugt

Pressemeddelelse:

Sea War Museum Jutland er nu på årets anden store videnskabelige ekspedition med deltagere fra danske og tyske museer, en stab af teknikere samt forfattere, journalister og en producer fra DR TV.
Ekspeditionen foregår i samarbejde med det Tyske Marine Museum i Wilhelmshaven www.marinemuseum.de og formålet er at finde og opmåle vraget af SMS Blücher, som blev sænket i søslaget ved Dogger Banke den 24. januar 1915.
Efterfølgende skal det samme udføres af skibsvragene fra søslaget ved Helgoland. Søslaget ved Helgoland foregik den 28. august 1914, hvor det lykkedes briterne at sænke tre tyske krydsere, nemlig Ariadne, Cöln, Mainz og torpedobåden V187.
I samme område som søslaget ved Helgoland fandt sted ligger krydseren Hela, som blev sænket den 13. september 1914 af den britiske undervandsbåd E9, seks sømil sydvest for Helgoland.
Også vragene fra flere mineskibe og ubåde fra første verdenskrig skal ligge på havbunden i området.
Vi eftersøger også det danske dampskib ”Gerda Toft”, som forliste med hele besætningen i samme område den 23. december i 1954. En redningsbåd med tre omkomne drev i land ved Havrvig på Holmsland, hvor der i dag står en mindesten om dette forlis.
I forvejen har vi fundet og registreret alle 25 skibsvrag fra Jyllandsslaget sammen med næsten 200 andre skibsvrag i Nordsøen.
I januar fandt og opmålte vi 55 skibsvrag som lå på havbunden inde i den gamle britiske flådehavn Scapa Flow.
En opmåling og registrering af vragene fra søslagene i den sydlige Nordsø er derfor en naturlig følge.
Alle de skibsvrag som vi finder indgår i museets samlede registrering af fundne skibsvrag, som må være et af de mest omfattende i verden.
Vi vil under ekspeditionen med mellemrum få sat billeder og rapporter ind på vor Facebookside https://www.facebook.com/seawarmuseum.dk/  og på her hjemmesiden www.seawarmuseum.dk

Gert Normann


tilbage til start her