Endure – Kulturarven under vandet

Endure – Kulturarven under vandet

Læs mere på projektets hjemmeside www.endureerc.com

For at bevare resterne af fortiden til gavn for fremtidige generationer er en fælles tilgang i international kulturarvspolitik nødvendig. Nuværende forvaltningspraksis går ind for at bevare undervandskulturarven (UCH), hvor den hvor den ligger på havbunden, (in situ; på sin nuværende placering). Projektet stiller dog spørgsmålstegn ved denne praksis på grund af en manglende forståelse af de indviklede trusler, der udgøres af flere naturlige og menneskeskabte drivkræfter.

I et hav i hastig forandring og med stigende menneskelig udnyttelse af havmiljøet, er det nødvendigt at udvikle nye koncepter til at vurdere og bevare Kulturarven. Med over 3.000.000 skibsvrag og tusindvis af nedsænkede forhistoriske steder liggende på bunden af ​​verdenshavene, sigter ENDURE på at skille både naturlige og menneskeskabte forfaldsprocesser ud, bestemme deres kumulative og interaktive effekter på UCH og foreslå en ny konceptuel ramme for at beskytte kulturarven og baseret på vragets entropi.

Projektet er startet af David Gregory 

I samarbejde med Sea War Museum, Nationalmuseet og Ulster University

Projektet er støttet af European Union: ERC Advanced Grant, Project ENDURE, 101053993. 01/10/2022 → 01/10/2027