Det danske søminevåben 1862-2020 af Finn Linnemann og Tom Wismann

Det danske søminevåben 1862-2020 - Historie - Teknik - Miner - Politik - Skibe

De første danske søminer blev udlagt i Alssund i 1864 i et forsøg på at hindre prøjsernes overgang til Als. Det lykkedes som bekendt ikke, men fra 1870 til 1990 var søminer en væsentlig del af dansk forsvar, og nu er der kommet en bog om emnet. Den er skrevet af de to marinehistorikere Finn Linnemann og Torben Wismann, som har brugt adskillige år på opgaven.

Bogen har fået titlen ”Det danske søminevåben 1862-2020 - Historie - Teknik - Miner - Politik – Skibe”, og den er nøjagtig så udførlig og detaljeret, som titlen antyder. Bogen er udgivet på foranledning af Marinehistorisk Selskab, og de to forfattere har udført et meget stort arbejde med at indhente alle tænkelige oplysninger.

De fortæller om søminernes historie, om teknik, metoder, uddannelse, politik og folkeret, og de beskriver de strategiske og taktiske tanker bag miner som forsvarsvåben. I den historiske del gør de rede for Danmarks udlægning af betydelige minefelter i Første og Anden Verdenskrig, og hvordan det danske søværn under den kolde krig havde minelæggere med uddannet mandskab klar til en hurtig indsats. Den skulle i givet fald udføres i NATO-regi og gik primært ud på at spærre Øresund og Storebælt med miner, så Warszawa-pagtens flådestyrker ikke fik adgang til Atlanterhavet, hvor de kunne afbryde de livsvigtige konvojruter.

Bogen slutter med en oversigt over de skibe, der har opereret som minelæggere, siden søminerne i 1862 blev en del af Søværnets våbenarsenal, hvilket også gør bogen velegnet som opslagsværk.

Bogen er på 280 sider og er illustreret med over 400 kort, tegninger og fotografier, hvoraf hovedparten ikke tidligere har været offentliggjort.

 

Finn Linnemann og Tom Wismann: ”Det danske søminevåben 1862-2020. Historie - Teknik - Miner - Politik – Skibe”, Steel & Stone Publishing, Snekkersten, 2020, ISBN: 978-87-998235-6-7.

Pris på Sea War Museum Jutland: 300 kr.