Scroll ned for at se anmeldelser


 

TV-Midtvest udsendelse med forfatter Knud Jakobsen

Anne Moulvad har for TV-Midtvest lavet en fantastisk flot udsendelse med Sea War Museums forfatter Knud Jakobsen.
Krigshistorier fra 1. Verdenskrig langs Vestkysten
Forfatter Knud Jacobsen har skrevet en bog med krigshistorier fra 1. Verdenskrig som foregik langs Vestkysten. Historier som aldrig er blevet fortalt før. Han fortæller, på en tur langs Vestkysten, spændende historier fra Houvig, Bovbjerg, Harboøre og Agger. De handler om alt fra en sanger til en kæmpebegravelse.
Bogen "Sangeren fra fyret og krigshelten fra Agger" kan købes på museet eller hos boghandleren.

Ny bog fra Sea War Museums forlag om Første Verdenskrig i Nordsøen set fra den jyske vestkyst af Knud Jakobsen

"Sangeren fra fyret og krigshelten fra Agger"
Første Verdenskrig i Nordsøen set fra den jyske vestkyst
af Knud Jakobsen

”Sangeren fra fyret og krigshelten fra Agger” rummer spændende nye historier, som aldrig har været fortalt før.
Som eksempel kan nævnes titelhistorien om den tyske flyvermatros, der forulykkede med sit fly langt til havs, drev i land og søgte tilflugt på Bovbjerg Fyr. Matrosen elskede sang og gav koncert på Bovbjerg Badehotel, og efter krigen lykkedes det ham at skabe sig en karriere i Tyskland som operasanger og refrænsanger.
Der er også historien om krigshelten fra Agger, som var en britisk flyver, der nødlandede i de oprørte bølger ud for Agger og blev reddet af fiskerne. Han begyndte som menig matros og fik takket være Winston Churchill mulighed for at blive pilot. Han var totalt frygtløs og kom til at spille en hovedrolle i udviklingen af det moderne hangarskib.
Der er historier om minesprængninger og ubåde og om søfolk, som udstår ufattelige lidelser og bliver modtaget og hjulpet af kystboerne. Der er historier om begravelser, hvor hele sognet mødte op for at stede ukendte søfolk til hvile, sådan som det sker i Harboøre, da 27 omkomne i løbet af få dage blev fundet på stranden – og meget, meget mere..

Læs også folkebladets beskrivelse her: i Dagbladet Holstebro Struer  og her: i Nordjyske

Bogen kan fra den 24.juni købes i museumsbutikken og hos boghandlere for 200kr


 

Anmeldelse af pens. kommandør Poul Grooss for ”Marinehistorisk Tidsskrift”

”Sangeren fra fyret og krigshelten fra Agger” af Knud Jakobsen. Bogen er udgivet af Sea War Museum Jutland i Thyborøn den 24. juni 2020. Undertitlen er: ”Første verdenskrig i Nordsøen set fra den jyske vestkyst”. 240 sider rigt illustreret. Pris på museet (www.seawarmuseumjutland.dk) : Kr. 200.

Forfatteren holdt et foredrag i Marinehistorisk Selskab den 1. november 2018 om søkrigen fra 1914 til 1918, som han har udgivet en række bøger om. Han har, som tilhørerne nok vil erindre, samlet en ufattelig stor viden om dette emne i tidens løb, og det har gjort ham til en skattet medarbejder ved Sea War Museum Jutland. Initiativtageren til museet, Gert Normann Andersen, har samme interesse, og som ejer af et stort dykkerfirma har han været i stand til at lokalisere en mængde vrag fra de to verdenskrige. Undersøgelsen af vragene og hele historien, der gik forud for hver enkelt hændelse, har givet forfatteren mulighed for at formidle oplysninger om krigsdeltagerne på begge sider, deres familiemæssige baggrund og uddannelse og meget andet. Bogen bidrager dermed til at belyse meget andet end selve krigen.

Bogen er bygget op om en række forskellige hændelser, som alle har en eller anden dansk vinkel. En del af historierne har selvfølgelig en tragisk baggrund, idet mange søfolk omkom på havet, og deres lig drev ind på den jyske vestkyst. Alene i Harboøre måtte man begrave 27 tyske orlogsgaster i august 1917. I samme måned drev ligene af i alt 84 tyske orlogsgaster ind på strandene mellem Søndervig og Hanstholm. Alle blev begravet på værdig vis med deltagelse af hele lokalsamfundet.

Hermed får læseren også fortalt lidt om det danske samfund fra 1914 til 1918: Myndighedernes optræden, de små lokalsamfund og meget andet. Andre historier har en ”happy end”. Søfolk der overlever strabadserne på havet med høj sø, kulde, kvæstelser og sult og bliver modtaget af en venligtsindet lokalbefolkning på kysten, som har en redningstjeneste og som er vant til at sørge for folk i nød. Redningsfolkene bragte ofte sig selv i fare under redningsaktionerne i dårligt vejr.

Krigen satte sit præg på den søfarende del af den danske befolkning. Skibsfarten var især udsat for trusler fra ubåde og miner. Fiskerne havde store tab til miner, især i Nordsøen. På den jyske vestkyst drev et stort antal miner ind, navnlig efter perioder med dårligt vejr. Disse miner var farlige og kostede også menneskeliv i lokalsamfundene. Når en mine rev sig løs fra sin ankerwire skulle den ophøre med at virke, men sådan var det ikke i realiteternes verden.

Historierne er godt fortalt. Læseren bringes under fortællingen også videre til Tyskland, Storbritannien, USA og Japan. Forfatteren formidler både det store overblik over krigen og en mængde små detaljer så som lønniveau, klasseforskelle, inflation, uddannelse, brevveksling, tekniske oplysninger og meget andet. Den tekniske udvikling inden for flyvning på såvel tysk som britisk side var ganske voldsom fra 1914 til 1918. Læseren får en levende beskrivelse af problemerne og deres løsning. Der er også gode beskrivelser af de forskellige orlogsskibe. Personerne bliver også ”fulgt til dørs”. Forfatteren stopper ikke sin beretning i 1918, men fortsætter med at fortælle om de besynderlige skæbner, som dukker op i bogen.

De to vigtigste personer er en engelsk flyver, som nødlander i vandet ud for Agger og en tysk flyver, som nødlander i vandet ud for Bovbjerg. Hele historien om Frederick Rutland, veteranen fra Jyllandsslaget, også kaldet ”Rutland of Jutland”, inkluderer også den tekniske udvikling i Royal Navy fra introduktion af de allerførste fly til specifikationerne for det første egentlige hangarskib er klar.

Sangeren fra fyret” handler om en tysk soldat, som efter tjeneste på såvel øst- som vestfronten bliver overført til ”1. Matrosen-Regiment” i Flandern, og derfra søger han ind i den kejserlige tyske flådes nye flyvevæsen. Han uddannes til pilot og i oktober 1917 flyver han med en observatør på en patruljeflyvning fra List op langs den jyske vestkyst for at lede efter en savnet tysk ubåd. Flyet får motorproblemer og nødlander i havet tæt ved Bovbjerg fyr. Under forsøget på at nå land omkommer observatøren. Piloten når frem til fyret midt om natten. Han bliver vel modtaget og optræder nogle dage senere som koncertsanger på det lokale badehotel. Året efter, hvor han fortsat er interneret i Odense, får han lov til atter at gæsteoptræde på vestkysten. Hans videre skæbne er også interessant at læse om.

Bogen er forsynet med mange, særdeles flotte illustrationer om såvel skibe, fly som enkeltpersoner. Den kan også læses af folk med begrænset interesse for marinehistorie, for skildringerne af krigens gang, udviklingen, familie- og arbejdsforhold og mange andre samfundsforhold er ganske dygtigt og underholdende skrevet.

Poul Grooss,

kommandør (pensioneret)

Flere anmeldelser

Historie Online anmeldelse af Kresten Søe skriver bl.a:

"Det velfungerende koncept er yderligere understøttet af et væld af samtidige fotos, kort og tegninger af begivenheder, skibe, fly og agerende på begge sider. ”Sangeren fra fyret og krigshelten fra Agger” er oplagte vitaminpiller mod historieløshed og vil interessere læsere af både egns- og periodehistorie og derudover alle, der søger seriøs underholdning i en god historie i fængende fremstilling".

se hele anmeldelsen her