Historien kort

S/S Dana

I år skal der laves en "Galathea 3" ekspedition, med havundersøgelsesskibet "Dana" rundt om jorden. Det er det 4. havundersøgelsesskib med navnet ”Dana”

Havundersøgelsesskibet S/S "Dana" (den 2.) udførte over to år, i 1928-1930, en ekspedition rundt om jorden, og til de fjerneste egne, en præstation uden lige, i et så lille et dampskib.

Den burde egentlig have talt med som en "Galathea" ekspedition, da den sejlede den samme rute og med samme formål, men vi må konstatere, at man i dag stort set har glemt denne ekspedition. Det også selv om der blev opnået store resultater, og der er skrevet mange bøger om samme. Den daværende Kronprins Frederik var protektor, og var flere gange ombord i den gamle "Dana".

S/S "Dana" blev påsejlet og sank i Vesterhavet ud for Hvide Sande den 22. juni 1935, hvorved 15 års uerstattelige resultater fra dansk videnskabelig havforskning, gik tabt. Alle ombordværende blev reddet. Det var for øvrigt med denne "Dana", at man fik løst meget af gåden om ålens vandringer.

Vraget af havundersøgelsesskibet er så vidt vides aldrig besøgt af dykkere. Det er derfor oplagt, at bruge 70 året for forliset til en ekspedition med "Cable One". Dette for at undersøge og dokumentere vraget, lave undervandsvideo, og optage genstande fra vraget til Strandingsmuseet.

Dykkertogtet til S/S Dana

Togtet startede fra Thyborøn onsdag den 29. juni kl. 23.00. Vejrmelding for de næste dage var acceptabel. Det forventedes at skibet var i havn igen sent fredag aften. 

Formål

I anledning af den kommende ”Galathea ekspedition”, i 2005 og 2006, med den nye ”Dana”, og 70 års dagen for ”Dana II´s” forlis den 22/6 1935, ville vi lave en komplet dokumentation af vragresterne. Udvalgte genstande skulle bjerges op til museet, med henblik på en Tv-produktion og en særudstilling om ”Dana´s” historie og skæbne.

Det var vigtigt, at alle genstande som blev bjerget op til museet, blev registreret med hensyn til fundsted og omgivende forhold. Dette skulle gøres ved, at dykkeren  giver dykkerledelsen disse oplysninger via radio og pandekamera, og får bekræftet, at det er modtaget. 

Deltagerliste

Turleder Gert Normann Skipper Preben Slot
Sidescan/undervandsvideo/skipper Philip Nathansen Maskinmester Jan Jørgensen
Dykkerleder Tonni Andersen Kok/Skibsassistent Ole Henriksen
Dykkerleder  Flemming Schou Museumsleder Lars Mortensen
Dykker/styrmand Claus Christensen Museumsdykker Per Holm
Dykker/undervandsfotograf Dennis Andersen Videnskabsmand Torben Wolff
Dykker  Jack Møller Jensen Tv-fotograf Uffe Bregendal
Dykker/maskinmand Allan Anker Skibsdreng Alexander Andersen

Ekstra materiel og diverse

Ud over skibet med tilhørende udstyr og dykkersystemer blev der medbragt følgende materiel og materialer: Side Scan Sonar - ROV komplet - ejektorsuger + spuler - undervandskameraer med tilbehør + videobånd - 2 kurve med blylodder -vandbaljer, plastposer og Rockwoll - scubaudstyr med nitrox flasker – registreringspapirer - tegning og billeder af ”Dana”.

Dagbog

Onsdag den 29. juni.

19:00 Aftensmad
20:00 Sikkerhedsplan, arbejdsplan og fordeling af folk blev gennemgået.
23:00 Tegninger og fotos af ”Dana” blev fremvist og studeret
Afgang fra Thyborøn Havn.

Torsdag den 30. juni.

06:00 - 23:00 Undersøgelse af objekter.

Fredag den 1. juli

06:00 - 24:00 Undersøgelse af objekter.
23:45 Retur til Thyborøn

Rapport over eftersøgningen

Objekter som blev registreret på togtet

Objekt I - Vrag I

Undervandsbillede

Position: 55° 49,974' N og 07° 04,463' Ø Geografisk position i WGS84. 

Vanddybde på den omgivende havbund: 35 meter. 

Side Scan Sonar:

Vragdelene havde ifølge Side Scan Sonaren en længde af ca. 110 m, en bredde af ca. 18 meter, og vragdelene opstod op til 4,3 meter over havbunden. Den store bredde skyldes formodentlig, at skibssiderne er faldet ud til siderne fra hovedvraget. Vraget er orienteret nordøst til øst i retningen sydvest til vest, som er skibets stævn.

 Vragdelene var umiddelbart for store til, at det kunne være ”Dana”. Men i betragtning af, at fiskerne igennem mange år har kaldt positionen for ”Dana”, besluttedes det at dykkerundersøge vraget.

Under den første dykning fandtes stævnen med to patentankre siddende i klyssene. Efter denne første dykning, bedømtes vraget til ikke at være ”Dana”. Da det heller ikke helt kunne udelukkes, vendte vi senere tilbage til vraget, for at lave en fornyet dykkerundersøgelse efter at have udført Side Scan Sonaroptagelser af andre vrag i området.

Dykkerundersøgelse:

Slangedykker Tonni Andersen – Jack Møller Jensen og Allan Anker – Scubadykker Dennis Andersen – Per Holm og Lars Mortensen. 

Følgende iagttagelser blev gjort under dykningerne:

Skibets stævn med to forholdsvis små patentankre i skråtstillede ankerklyds. Kædekasse og ankerspil med kæde på bakken. (Skråtstillede ankerklyds og ankerkæde med patentankre tages i brug efter 1876).

På begge sider af stævnen fandtes dobbeltklyds med skilpadde (hale- og varpekæde) i svineryggen.

Under bakken fandtes et rum med lamper, sjækkel og lossekrog, 1 stk. hængelampe (sol) blev optaget. (Elektrisk lys blev indført i dampskibene efter ca. 1870).

Flere lossespil i forskibet. (Typiske damplossespil fra slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet). 

Over lastrumsområdet fandtes mange skærstokke med ovale huller. (Ovale huller brugtes normalt efter år 1900, før den tid var det runde huller).

Der var ingen last i skibet, da tanktoppen er helt ren. Der var tærehuller ned i bundtankene, hvor lænserørene kunne ses.

Der blev fundet en del koøjer af metal ved bakken og i agterskibet.

I agterskibet sås to store cylinderkedler med  ildrør og damphat, begge med en diameter af ca. 4 meter. Agten for dem stod en tregangs dampmaskine med cylindre udvendig på ca. 120 cm, 80 cm og 60 cm + en styrecylinder på 40 cm. (De første tregangsmaskiner blev taget i brug i 1882) 

Ved maskinen lå også resterne af brobygningen. Der fandtes et stykke af styrehuset med 3 firkantede vinduer (rektangulære). Også rester af kompasset og andre mindre dele fandtes i dette område.  (Det var normalt med firkantede vinduer i brobygninger efter år 1900, findes dog i enkelte dampskibe før den tid).

Agten for maskinen fandtes et kort stykke med skrueakslen i lejerne, og et større spil og et mindre spil.

Helt ude agter fandtes skruen på plads. Det var en 3-bladet jernskrue med er diameter på  ca. 3,20 m. (Fra 1900 brugtes mest trebladede jernskruer, før den tid brugtes firebladede jernskruer).

Der blev ikke fundet noget, som kunne indikere byggeland, hjemsted, eller andet som kunne identificere skibet.

Cylinder
Toppen af den lille cylinder i dampmaskinen, samt en mindre styrecylinder.
Ankerspil
Ankerspillet med en spilkop og lidt af ankerkæden.
Skærstok
Skærstok med ovale huller
Patentankeret
Patentankeret siddende i ankerklydset

Konklusion: Et dampskib på omkring 1000-1500 brt. tons, som er bygget omkring år 1900.

Maskine og brobygningen har været agten for midtskibet, og der har været 2 store lastrum i den midterste og forreste del af skibet. Graden af tæring peger på, at skibet er sunket i den første halvdel af 1900-tallet. Størrelsen af skibet, samt de to dampkedler udelukker, at det kan være ”Dana”.

Objekt II

Position: 55° 48,630' N og 07°04,150' Ø Geografisk position i WGS84

Vanddybde: 34 meter.

Side Scan Sonar: Ingen udslag.

Konklusion: Positionen kan eventuelt stamme fra et træskib, hvor alt over havbundsniveau nu er forsvundet, men hvor fiskerne tidligere havde hold. Der er angivet vrag på positionen af flere forskellige fiskere. Der blev kun afsøgt en sonarlinie, så derfor bør positionen afsøges grundigt endnu engang med sonarudstyret.

Objekt III

Undervandsbillede

Position: 55° 52,424' N og 07° 02,371' Ø Geografisk position i WGS84

Vanddybde: 34 meter

Side Scan Sonar: Vragdelene havde ifølge Side Scan Sonaren en længde af ca. 98 m, en bredde af ca. 16 meter, og vragdelene opstod op til 4,4 meter over havbunden. Den store bredde skyldes formodentlig, at skibssiderne er faldet ud til siderne for hovedvraget. Vraget er orienteret ca. fra vest i retningen øst, som er skibets stævn.

Vraget var umidddelbart for stort til, at det kunne være ”Dana”, men i betragtning af, at positionen var tæt på fiskernes position på ”Dana”,  besluttedes det at foretage en dykkerundersøgelse.

Dykkerundersøgelse

Dykkerundersøgelse:

Slangedykker Flemming Schou og scuba-fotograf Dennis Andersen

 Følgende iagttagelser blev gjort under dykningerne:

Der observeredes to store cylinderkedler med  ildrør og damphat, begge med en diameter af ca. 4 meter. Agten for dem sås en dampmaskine af ukendt type, da cylindertoppene var faldet  af ved tæring. Tilbage stod et stort firkantet maskinfundament. På den nederste del af maskinen sad et intakt manøvrehjul, ligesom der sås en stor kompensator med kobberrør.

Der sås ingen last i skibet, som er meget tæret. 

Et stor lossespil sås i forskibet. 

Der sås mange store skærstokke med runde huller.

I agterskibet kunne skrueakslen følges helt ud agter, og nogle steder fandtes rester af skruetunnellen. Agterskibet var meget smalt i bunden ved skrueakslen. Men også her fandtes skærstokke, hvilket indikerer et lastrum agten for maskinen.

Boltene i den sidste stykke af akslen var tæret over, og dykkeren kunne ikke nå ud til skruen.

Broen har været næsten midtskibs foran k edlerne 

Et af skærstokkene med de runde huller
Reserveskruen blev fundet tæt ved maskinen. Det var en firebladet skrue af jern med en diameter af ca. 3,40 meter. Skrueakslen var ca. 20 cm. i diameter. (Fra 1900 brugtes mest treblade jernskruer, før den tid brugtes overvejende firebladede jernskruer). 

Der blev ikke fundet noget, som kunne indikere byggeland, hjemsted, eller noget som kunne identificere skibet.

Konklusion: Et dampskib på godt 1000 brt, bygget i slutningen af 1800-tallet. Maskine og brobygning har været agten for midtskibs, med flere lastrum for og et enkelt lastrum agter. Den kraftige tæring af selv svære jerndele peger på, at det er sunket i slutningen af 1800-tallet.

Størrelsen af skibet, samt de to dampkedler, udelukker at det kan være ”Dana”.

Objekt IV

Objekt IV
Position: 55° 52,255' N og 07° 02,013' Ø Geografisk position i WGS84.
Vanddybde: 34 meter.
Side Scan Sonar: Vragdelene havde ifølge Side Scan Sonaren en længde af ca. 44 m, en bredde af ca. 9 meter, og vragdelene opstod op til 1,8 meter over havbunden.
Konklusion: Vragets længde og bredde passer med ”Dana”, men højden peger mere på et sejlskib/træskib.
Det kan dog ikke ikke udelukkes, at objektet er ”Dana”, hvorfor det bør dykkerundersøges på næste tur.

Objekt V

Objekt V

Position: 55° 56,061' N og 07° 04,471' Ø Geografisk position i WGS84
Vanddybde: 30 meter.
Side Scan Sonar: Vragdelene havde ifølge Side Scan Sonaren en længde af ca. 29 m, en bredde af ca. 7 meter, og vragdelene opstod op til 1,3 meter over havbunden.
Konklusion: Objektet er for lille til at kunne være ”Dana”. Det er formodentlig resterne af et sejlskib

Objekt VI

Position: 55° 55,251' N og 07°09,289' Ø Geografisk position i WGS84
Vanddybde: 28 meter.

Side Scan Sonar: Ingen udslag.
Konklusion:  Positionen kan eventuelt stamme fra et træskib, hvor alt over havbundsniveau nu er forsvundet, men hvor fiskerne tidligere havde hold.

Objekt VII

Objekt VII

Position: 55° 55,067' N og 07° 16,758' Ø Geografisk position i WGS84
Vanddybde: 28 meter.
Side Scan Sonar: Objektet er ca. 12 meter langt, 3,5 meter bredt og opstår ca. 1,5 meter over havbunden.
Konklusion: Objektet er alt for lille til at kunne være ”Dana”. Er formodentlig en 40 fods container, som  er tabt fra et skib.

Objekt VIII

Objekt VIII

Position: 55° 58,236' N og 07° 21,210' Ø Geografisk position i WGS84
Vanddybde: 28 meter.
Sidescan optagelse af objekt 8
Side Scan Sonar: Objektet er ca. 94 meter langt, 52 meter bredt og opstår ca. 1,8 meter over havbunden. Et lignende udslag haves ca. 1200 meter mod øst.
Konklusion: Objekterne tolkes som ler, tørv eller stenområde.

Objekt IX

Objekt IX

Position: 55° 51,436' N og 06° 43,005' Ø Geografisk position i WGS84.
Vanddybde: 40 meter.
Side Scan Sonar: Objektet er ca. 86 meter langt, 45 meter bredt og opstår ca. 6,5 meter over havbunden.
Konklusion: Vraget er i 1997 dykkerundersøgt fra M/S ”Honte” af Bendt Eliassen og Tonny Nielsen. Dengang fandtes et krigsfartøj fra 1. verdenskrig, med en kanon på fordækket. Vraget blev ikke identificeret, men positionen passer med forliset af den tyske torpedobåd ”V4” eller den tyske hjælpekrydser ”Meteor”, som begge er sænket i området under den første verdenskrig. Den store bredde og højde af Sonar udslaget, tyder mest på ”Meteor”. Den officielle position for ”Meteor´s” sænkning er angivet ca. 5 sømil nord for objekt XI. Størrelsen og den tidligere observation af en kanon udelukker, at det kan være ”Dana”.

Objekt X - Vrag III

Objekt X - Vrag III

Position: 56° 05,610' N og 07° 18,414' Ø Geografisk position i WGS84
Vanddybde: 33 meter.

Side Scan Sonar: Objektet er ca. 50 meter langt, 6 meter bredt og opstår ca. 2,8 meter over havbunden. Udslaget har form som en ubåd eller et skib med bunden opad.
Dykkerundersøgelse:
Scubadykker Tonni Andersen 

Følgende iagttagelser blev gjort under dykningerne: 

Jernskib med bunden opad. Skroget er uden nagler og er derfor svejset sammen. Forskibet  med patentanker type ”Hall” i ankerklydset. Forskibet var noget mere sammenfalden end agterskibet. (Svejsning af skibsplader bliver først almindelig efter 2. verdenskrig).

Øverste del af vraget er styrbord slingrekøl, som kan følges over det meste af skroget. Helt agter og lidt ned til den ene side sås en metal skrue og et rektangulært ror. (Med få undtagelser, begyndte man først med skruer af metal kort efter år 1900). 

Flere steder i skroget var der tæret huller, så man kunne svømme ind i vraget, her sås et spil, som sad fast oppe under dækket. 

Vragdelene havde ifølge Side Scan Sonaren en længde af ca. 50 m, en bredde af ca. 6 meter og vraget opstod ca. 2,8 meter over havbunden. 

Der blev ikke fundet noget, som kunne indikere byggeland, hjemsted, eller noget som kunne identificere skibet.

 

Anker
Anker, type HAL siddende i ankerklydset.  Billedet vender rigtigt, det er vraget som ligger med bunden opad.
Skruen med søanemoner
Skruen, stærk begroet af søanemoner, og til højre ses roret. Læg mærke til, at roret er rektangulært
Slingrekølen

Slingrekølen er det øverste punkt på vraget.

Konklusion: Et jernskib af nær samme størrelse som ”Dana”. Skruen og spillet under dækket viser, at der er tale om et damp eller motorskib. Det firkantede ror udelukker, at det kan være ”Dana”.

Tæringsgraden peger på, at skibet er sunket efter midten af 1900-tallet.

Objekt XI

Objekt XI

Position: 56° 08,585' N og 07° 36,913' Ø Geografisk position i WGS84.
Vanddybde: 31 meter.

Side Scan Sonar: Objektet er ca. 37 meter langt, 9 meter bredt og opstår ca. 0,2 meter over havbunden.

Konklusion: Objektet tolkes som et træskib/sejlskib, som er nedbrudt af pæleorm, til næsten havbundsniveau. Nedbrydningen og længden udelukker, at det kan være ”Dana”

Objekt XII

Objekt XII

Position: 56° 08,435' N og 07° 38,161' Ø Geografisk position i WGS84
Vanddybde: 30 meter.

Side Scan Sonar: Objektet er ca. 24 meter langt, 5 meter bredt og opstår ca. 1,5 meter over havbunden.
Konklusion: Objektet tolkes som et lille jernskib, som står rimelig intakt. Størrelsen udelukker, at det kan være ”Dana”.

Efterskrift:

Alle dykninger på de tre vrag er dokumenteret på videobånd, ligesom der er flere sonaroptagelser af de enkelte objekter.

Desværre var der kun to hele dage til rådighed for eftersøgningen på dette togt.

Vi mangler kun at undersøge 5-6 positioner, for at vi med stor sandsynlighed finder ”Dana”.

Ved den først givne lejlighed, hvor M/S Cable One er ledig, og vejrforholdene tillader det, vil der blive et nyt togt for undersøgelse af de sidste positioner, og fuldførelse af opgaven for museet 

Den 11/7 2005

Gert Normann