Roret fra St.George

Roret fra St.George

Efter 192 år på havets bund bjærgede dykkerskibet ”Cable One” i februar 2003 roret fra det engelske linieskib St. George. Det tog adskillige timer for dykkerne at sikre det historiske og 8,5 tons tunge ror for eftertiden.

St. George mistede i 1811 roret ved en grundstødning ved Rødsand, hvilket gjorde skibet ude af stand til at manøvrere optimalt. Tabet af roret anses som en væsentlig del af forklaringen på, at såvel St. George som Defence få uger senere strandede på den jyske vestkyst, hvorved godt 1300 engelske søfolk druknede. Den største strandingskatastrofe nogensinde.

Vragene ligger i dag ud for Thorsminde på den jyske vestkyst, og Jydsk Dykkerfirma ApS har i samarbejde med Nationalmuseet og Strandingsmuseet St.George gennem flere år bjærget tusinder af genstande fra vragene.

Med sin vægt på 8,5 tons og en længde på godt 12 meter er roret det største fund fra St. George. Roret er usædvanlig intakt og bliver formentlig Strandingsmuseets nye vartegn oplyser Museumsleder Lars Froberg Mortensen.

Jydsk Dykkerfirma ApS har selv udført og bekostet hele operationen.