Sjældent fund fra stenalderen

Fiskeskipper P.C. Mikkelsen
På fotoet ses Fhv. Fiskeskipper P.C. Mikkelsen med det fine fund. Foto: Bent Anthonisen

P.C. Mikkelsen, som er medlem af bestyrelsen i Strandingsmuseets venner, har gjort et enestående fund i havstokken nord for Thorsminde. Her fandt han en utroligt velbevaret hjortetaksøkse fra ældre stenalder.
Øksen er mellem 6000-8000 år gammel og er helt fra den tid, hvor kysten ud for Thorsminde lå ca. 30 km længere mod vest.

Store havområder i Nordsøen er sunket land, hvor stenalderfolket havde bopladser og gik på jagt.
Flere steder har vi i de senere år set, at der er kommet tørvelag frem i havstokken. Også på havbunden, når bølger og strøm fjerner sandet i et område, ser dykkerne til tider tørvelagene. Det er resterne af de gamle stenalderskove, og det er her i disse tørvelag, at eventuelle redskaber fra stenalderen kan findes. Det er også i sådanne lag på havbunden, museets to uroksehorn er dukket op.

Hjortetaksøksen er lavet af et stykke af geviret fra en kronhjort. Skafthullet er lavet gennem roden til en sidegren på geviret, så øksen er T-formet. Den ene ende er skråt afskåret med en forholdsvis skarp æg, hvorimod den enden ende er stump.
Denne type økse har normalt været et jagtvåben og værdighedstegn, og ikke så meget et arbejdsredskab. Der blev dog i nogle tilfælde isat et skarpt stykke flint i den stumpe ende, så øksen også kunne bruges til at hugge i træ.

Gert Normann