U-59 genfundet i 2002

Jydsk Dykkerfirma på dykkerekspedition for Strandingsmuseet, finder en intakt ubåd fra første verdenskrig:
Det er et helt fantastisk fund, som er fuldstændig uset og urørt igennem 85 år, da der ikke ligger andre ubåde fra den tid i danske farvande, er det både første og sidste gang der kan gøres et sådant et fund. Ubåden er langt bedre bevaret end de fleste andre ubådsvrag fra verdenskrigene.

Ubåden er nu dokumenteret og der er bjerget forskellige genstande op til Strandingsmuseets udstilling, herunder en 6 tons tung kanon.

Jydsk Dykkerfirma har ved undersøgelsen optaget helt unikke undervandsbilleder og video inde fra ubåden. Med på dykkerekspeditionen var der også et tv-hold. Det forventes derfor, at der primo 2003 sendes en tv-udsendelse om ubåden, på både dansk og tysk tv. Samtidig forbereder Gert Normann en bogudgivelse om det samme

Jydsk Dykkerfirma og Strandingsmuseet har arbejdet ved vraget i fuld respekt for de omkomne, som ligger inde i vraget. Vraget betragtes som en krigsgrav, hvorfor den nøjagtige positionen er hemmelig, af hensyn til eventuelle gravrøvere.

En kort beskrivelse af vraget:

Dykkerundersøgelsen af den tyske ubåd "U59" blev udført den 28. og 29 august 2002, af Strandingsmuseum "St. George" og Jydsk Dykkerfirma med M/S "Cable One".

Vraget ligger på 33 meter vand, vest for den yderste ende af Horns Rev. Fartøjet er sprængt i to dele. Den forreste del med tårnet er ca. 40 m langt. Stævnen ligger næsten i flugt med havbunden men skroget er jævnt stigende agterefter, således står maskinrumsafsnittet ca. 4 meter over havbunden. Tårnet foran maskinen er endnu højere. Hele forreste del af vraget ligger med ca. 20 graders slagside til bagbord. Agterdelen er ca. 14 m langt og står 3-4 meter over havbunden. Det ligger med ca. 30 grader slagside til bagbord og lidt retningsforskudt til styrbord. Stykket er stort set intakt med skruer, ror og opstående. Lugen til det agterste torpedorum er lukket, hvorimod lugen til den agterste del af maskinrummet er åben og deformeret af minesprængningen. Ubåden er som skåret over med en kniv, i den del af maskinrummet, som har indeholdt elmotorerne. Inde i skroget kan man se et virvar af ledninger og rør, som blokerer for indgangen til det agterste torpedorum.

Der er ca. 8 meter mellem de to vragdele. Midt imellem dem ligger fartøjets 8,5 cm kanon på havbunden. Den forreste del af vraget starter ved agterkanten af de to dieselmotorer, hvor skroget igen er skåret over som var det med en kniv. Man kan se ind omkring de to dieselmotorer, men der er ikke plads til, at en dykker med udstyr kan komme ind i rummet. Trykskroget og tårnet er fuldstændig intakt på denne del af vraget. En del af det tyndere yderskrog og hele ydertårnet er dels tæret væk og dels ødelagt af trawlere, der har fanget vraget med deres fiskeredskaber. Den forreste kanon er revet af og ligger ved siden af vraget på styrbords side. De to store saddeltanke er intakte og sidder på begge sider af trykskroget.

Lige agten for tårnet står en stander med ventil og luftindtag til maskinerne. Selve tårnet står med to periskopholdere, hvoraf det lille periskoprør med optik står ca. 0,5 meter op over toppen af holderen. Tårnlugen er væk og der er direkte adgang ned i tårnet, hvor man kan se de to periskoprør gå videre ned i periskopbrøndene til komandocentralen. På skottet i tårnet ses skotlamper, talerør og diverse visere og håndtag. Lugen fra kommandotårnet og ned i kommandocentralen står åbent. I kommandocentralen ses diverse håndtag, kabler og instrumenter. Øverst på væggen til den agterste periskopbrønd ses en alarmklokke. På dørken ses nedfaldne dele i nogle aflejringer.

Den næste luge foran tårnet er åben, her ses hele kabyssen og en del af officerskvarteret. Der kan tydelig ses et komfur og en håndvask.

Den sidste luge er lugen til det forreste torpedorum, der også var en del af det menige mandskabs kvarter. I agterkanten af rummet, i styrbord side ses et kloset og i den midterste og bagbords del af rummet ses tre torpedoer. Den forreste del af rummet er næsten fyldt op af aflejringer. På de øverste dele af skottet ses div. rørsystemer, kabler, lamper og manometre. I agterkanten af rummet er lugen åben ind til de øvrige mandskabskvarterer og messe. Her går aflejringerne op til 0,5 meter under loftet, for derefter igen at aftage ned mod kabysområdet. Videre mod officerernes område, radiorummet og kommandocentralen, er der god plads, da der her ikke er så store aflejringer.

Med undtagelse af et par sko sås der ingen rester af mennesker eller personlige ejendele. De formodes at ligge begravet nede i de aflejringer, som findes i bunden af ubåden. Disse aflejringer blev ikke berørt ved undersøgelsen