Sprængbøjen fra Wrakkenmuseum på Terschellingen

En lille udsnit af de mange forskellige minetyper som er under restaurering på Johns værksted.

 

af Gert Normann Andersen

 

Der bliver hele tiden arbejdet på at finde og klargøre genstande til vore kommende udstillinger.

Vi regner med at lave en ny stor udstilling om krigenes våben i et nyt museumsafsnit. Det bliver en helt unik udstilling om kanoner, granater, torpedoer, dybvandsbomber, miner og eksplosiver med tilhørende historier.

.

Sprængbøjen der bruges som indsamlingsbøsse i Thorsminde Kirke.

En af de i dag meget sjældne miner er en sprængbøje, hvoraf vi kun kendte en. Den står i dag som indsamlingsbøsse i Thorsminde Kirke.

Vi har også et mineanker til en sprængbøje, som en trawler har bragt ind til Thyborøn. Da vi ikke regner med, at Menighedsrådet i Thorsminde vil donere indsamlingsbøssen i Thorsminde Kirke til museet, efterlyste vi en sådan sprængbøje i andre lande.

Hille van Dieren overdraget sprængbøjen fra Holland til Gert Normann ved færgen i Harlingen.

Det viste sig, at Hille van Dieren fra Wrakkenmuseum på Terschellingen i Holland, havde to bevarede sprængbøjer, hvoraf vi måtte få den ene til vor kommende udstilling.

Da vi i forvejen havde et andet ærinde i Wilhelmshaven i Tyskland, kørte vi videre til Holland for at hente sprængbøjen. For at spare os for færgeturen til Terschelling kom Hille personlig over med bøjen til Harlingen for at levere den til os.

Denne type sprængbøje ser meget uskyldig ud, men den var meget farlig og skyld i mange dødsulykker under krigen. Et eksempel: En sprængbøje blev fundet på stranden ved Thyborøn af nogle tyske soldater i 1940. De tog bøjen med op til deres kvarter ved Thyborøn gamle skole på Vesterhavsgade. Under opstillingen uden for skolen sprang minen, hvorved syv tyske soldater blev dræbt. De blev alle begravet på kirkegården i Holstebro, hvor gravstene stadig kan ses.

 

Et andet eksempel var fiskekutter ”Ingeborg” af Thorsminde, der i 1940 fandt en drivende bøje på havet ca. 10 sømil vest for Thorsminde og tog den ombord. På vej ind til havnen i Thorsminde, begyndte to af fiskerne at udtage en messingkapsel fra bøjen, hvorved den detonerede. Tre ud af de fire fiskere om bord blev dræbt. Kutteren blev beskadiget, men sank ikke og blev bugseret ind til Thorsminde. Et andet fartøj bragte den sårede fisker i land. Han kom på hospitalet og levede i mange år derefter, men måtte affinde sig med mange sprængstykker i kroppen og under huden.

 

 

 

På billedet til højre: Samme sprængbøje efter at John Silver har restaureret den. Bøjen ses sammen med mineankeret til en tilsvarende sprængbøje, som vi har fået af Jyllandsakvariet, efter det var indleveret af en trawler. Mineankeret er også restaureret og klar til udstilling

Illustration af sprængbøje på mineanker, klar til udkastning.