Sea War Museum Jutland

Sea War Museum Jutland er det eneste museum i Danmark, hvor der kun bliver fortalt international historie.

Museet har fokus på Første Verdenskrig i Nordsøen med hovedvægt på verdenshistoriens største søslag, på Jyllandsslaget, som fandt sted ud for den jyske vestkyst i 1916.

Godt 100 kilometer vest for Thyborøn kæmpede 100.000 mand på 250 tyske og britiske skibe om herredømmet til søs, og kanontordenen var så voldsom, at den kunne høres i land.

Slaget varede 12 timer, og da det var slut, lå 25 skibe på havets bund, og 8.645 tyske og britiske søfolk havde mistet livet.

Nordsøen var under Første Verdenskrig skueplads for en altødelæggende blokade og modblokade, som fik afgørende betydning for krigens udfald. 

I Danmark ligger museet på neutral grund, og allerede i indgangsdøren bliver publikum mødt af museets motto: ”Krig er en tragedie og skal ikke forherliges, men historien skal fortælles, og ofrene bør huskes.” Vi har ingen fjender. Det er krigen selv, som, er fjenden.

I tilknytning til museet er der i klitterne ud mod havet anlagt en mindepark for de omkomne i  slaget, som et smukt eksempel på ”landart” kunstværk. Mindeparken består af store granitblokke, der er formet som skibsstævne og hver især repræsenterer et af de sunkne skibe.

Mange tyske og britiske gæster besøger Mindeparken for Jyllandsslaget for at lægge en krans.


 

Specialmuseum - især om søkrigen i Nordsøen under 1. Verdenskrig

Første verdenskrig blev ikke kun udkæmpet i Flanderns mudrede skyttegrave, men også på Nordsøen.
Sea War Museum Jutland fortæller den dramatiske historie. Museet ligger i Thyborøn på den jyske vestkyst, hvor man i 1916 kunne høre Jyllandsslaget. Skibene kunne man ikke se, men lyden fra de store kanoner kom rullende ind fra havet som torden. For første og eneste gang tørnede den tyske Højsøflåde og den britiske Grand Fleet sammen, og resultatet var forfærdende. 250 skibe og 100.000 mænd mødtes med det ene formål at ødelægge og dræbe hinanden.
Igennem et helt døgn affyrede de store kanoner enorme granater, som kunne gennemtrænge selv de stærkeste panserplader. Det var verdenshistoriens største søslag, og da det var slut, lå 25 skibe på havets bund, og 9000 unge mænd havde oplevet verden for sidste gang.
Sea War Museum Jutland fortæller ikke kun om Jyllandsslaget, men om fire års krig, der blev udkæmpet på, over og under havets overflade.
Det var fire brutale år med ubåde og luftskibe, med minekrig og destroyerkrig, med handelskrig og krydserkrig. Mænd kæmpede og døde i Nordsøens kolde bølger, og måske var det her, krigen i virkeligheden blev afgjort. Den som kontrollerede søvejen til England ville også vinde verdenskrigen, og Nordsøen kom derfor til at spille en helt afgørende rolle.

Museet er indrettet i historiske bygninger, som tidligere tilhørte Vandbygningsvæsenet.
Det støttes økonomisk af Realdania, Lemvig Kommune og JD-Contractor A/S og  Maritimhistorisk Selskab.

På basis af en stor samling genstande og en betydelig vidensbank indviedes  Sea War Museum den 15. september 2015 som et nyt privat/selvejende maritimt museum på en spændende lokalitet i Thyborøn.

Læs mere om museets formål her og mere om den historiske baggrund her.

Bevillingerne på 8,3 millioner kroner var på plads, og arbejdet begyndte i januar 2015.

Museet har hovedvægt på søkrigen i Nordsøen under Første Verdenskrig, herunder især om ”Jyllandsslaget”, verdenshistoriens største søslag, men der bliver også plads til flere andre ting fra især Jyllands vestkyst.

Specialmuseum om Søkrigen i Nordsøen under Første Verdenskrig

I tilknytning til museet er der rådighed over et marinarkæologisk center i Holstebro med et magasin med maritime genstande, et konserveringsværksted, samt et forskningsbibliotek og arkiv med studiepladser. Når Sea War Museum udbygges skal dette flyttes til museets adresse i Thyborøn.

I museets permanente udstilling fortælles en række dramatiske historier fra søkrigen, som illustreres med originale genstande fra begivenheden.

I segmenter med billeder vil der blive vist et udpluk af de kommende udstillinger/historier på museet.

Andre udstillingstemaer:
Søkrigen under 2. verdenskrig
Søkrig gennem historien
Skibsforlis med historier om enkelte forlis
Marinarkæologi
Maritime historier generelt
Hjemmesiden opdateres fortløbende.