Nyt specialmuseum - især om søkrigen i Nordsøen under 1. Verdenskrig

Første verdenskrig blev ikke kun udkæmpet i Flanderns mudrede skyttegrave, men også på Nordsøen.
Sea War Museum Jutland fortæller den dramatiske historie. Museet ligger i Thyborøn på den jyske vestkyst, hvor man i 1916 kunne høre Jyllandsslaget. Skibene kunne man ikke se, men lyden fra de store kanoner kom rullende ind fra havet som torden. For første og eneste gang tørnede den tyske Højsøflåde og den britiske Grand Fleet sammen, og resultatet var forfærdende. 250 skibe og 100.000 mænd mødtes med det ene formål at ødelægge og dræbe hinanden.
Igennem et helt døgn affyrede de store kanoner enorme granater, som kunne gennemtrænge selv de stærkeste panserplader. Det var verdenshistoriens største søslag, og da det var slut, lå 25 skibe på havets bund, og 9000 unge mænd havde oplevet verden for sidste gang.
Sea War Museum Jutland fortæller ikke kun om Jyllandsslaget, men om fire års krig, der blev udkæmpet på, over og under havets overflade.
Det var fire brutale år med ubåde og luftskibe, med minekrig og destroyerkrig, med handelskrig og krydserkrig. Mænd kæmpede og døde i Nordsøens kolde bølger, og måske var det her, krigen i virkeligheden blev afgjort. Den som kontrollerede søvejen til England ville også vinde verdenskrigen, og Nordsøen kom derfor til at spille en helt afgørende rolle.

Museet er indrettet i historiske bygninger, som tidligere tilhørte Vandbygningsvæsenet.
Det støttes økonomisk af Realdania, Lemvig Kommune og JD-Contractor A/S og har desuden en stor privat støttekreds i Maritimhistorisk Selskab.

På basis af en stor samling genstande og en betydelig vidensbank indviedes  Sea War Museum den 15. september 2015 som et nyt privat/selvejende maritimt museum på en spændende lokalitet i Thyborøn.

Læs mere om museets formål her og mere om den historiske baggrund her.

Bevillingerne på 8,3 millioner kroner var på plads, og arbejdet begyndte i januar 2015.

Museet har hovedvægt på søkrigen i Nordsøen under Første Verdenskrig, herunder især om ”Jyllandsslaget”, verdenshistoriens største søslag, men der bliver også plads til flere andre ting fra især Jyllands vestkyst.

Specialmuseum om Søkrigen i Nordsøen under Første Verdenskrig

I tilknytning til museet er der rådighed over et marinarkæologisk center i Holstebro med et magasin med maritime genstande, et konserveringsværksted, samt et forskningsbibliotek og arkiv med studiepladser. Når Sea War Museum udbygges skal dette flyttes til museets adresse i Thyborøn.

I museets permanente udstilling fortælles en række dramatiske historier fra søkrigen, som illustreres med originale genstande fra begivenheden.

Museet støtteforening er Maritimhistorisk Selskab.

I segmenter med billeder vil der blive vist et udpluk af de kommende udstillinger/historier på museet.

Andre udstillingstemaer:
Søkrigen under 2. verdenskrig
Søkrig gennem historien
Skibsforlis med historier om enkelte forlis
Marinarkæologi
Maritime historier generelt
Hjemmesiden opdateres fortløbende.

Se indslag i TV-MidtVest om museumsprojektet her