Formål og vision

Søkrigen i Nordsøen under Første Verdenskrig

Sea War Museum arbejder for at redde, bevare og formidle genstande med deres historie fra søkrigen under første verdenskrig.

Museets magasin og bibliotek indsamler og modtager gerne genstande og historier fra alle tider for at bevare dem.

Museets magasin udlåner gerne genstandene til andre museer og udstillinger når det er relevant.

Museets formelle formål og vision er nedfældet i nedenstående:

  • At forske og udbrede kendskabet til søkrigen i Nordsøen under første verdenskrig, herunder at bevare de genstande der hører til historien.
  • At registrere og dokumentere skibsvrag og deres nedbrydning i Nordsøen. Under museet drives et marinarkæologisk Center med et maritimt museumsmagasin og et maritimt forskningsbibliotek, der står til rådighed for både professionelle og amatører.
  • At være et selvejende og frit internationalt museum, som fortæller historien korrekt og neutralt og får det formidlet via alle medier til flest mulige gæster fra hele verden.