Sea War Museum Jutland

Kanon fra Første Verdenskrig

Første verdenskrig blev ikke kun udkæmpet i Flanderns mudrede skyttegrave, men også på Nordsøen, og Sea War Museum Jutland fortæller den dramatiske historie.

Museet ligger i Thyborøn på den jyske vestkyst, og stedet er valgt med omhu. Nordsøen er nærmeste nabo, og herfra kunne man i 1916 følge det søslag, der senere blev kendt som Jyllandsslaget. Man kunne ikke se skibene, men lyden fra de store kanoner kom rullende ind fra havet som torden.

For første og eneste gang tørnede den tyske Højsøflåde og den britiske Grand Fleet sammen, og resultatet var forfærdende. 250 skibe og 100.000 mænd mødtes med det ene formål at ødelægge og dræbe hinanden, og den samlede ildkraft kunne have lagt en storby øde.

Igennem et helt døgn affyrede de store kanoner enorme granater, som kunne gennemtrænge selv de stærkeste panserplader. Det var verdenshistoriens største søslag, og da det var slut, lå 25 skibe på havets bund, og 9000 unge mænd havde oplevet verden for sidste gang.

Sea War Museum Jutland fortæller ikke kun om Jyllandsslaget, men om fire års krig, der blev udkæmpet på, over og under havets overflade. Det var fire brutale år med ubåde og luftskibe, med minekrig og destroyerkrig, med handelskrig og krydserkrig. Mænd kæmpede og døde i Nordsøens kolde bølger, og måske var det her, krigen i virkeligheden blev afgjort. Den som kontrollerede søvejen til England ville også vinde verdenskrigen, og Nordsøen kom derfor til at spille en helt afgørende rolle.

Sea War Museum Jutland er skabt af den danske dykker og erhvervsmand Gert Normann fra Holstebro, der som ung dykker udforskede vraget af U-20. Det var denne ubåd, som i 1915 sænkede passagerskibet Lusitania og ændrede den amerikanske holdning til krigen. Året efter strandede U-20 på den jyske vestkyst et par kilometer syd for Thyborøn, og i dette vrag mærkede den unge Normann historiens vingesus. Det gik op for ham, at verdenshistorien lå lige uden for døren.

Siden har han samlet kulturgenstande fra første verdenskrig og har som indehaver af det store Subsea firma JD-Contractor A/S selv bekostet en lang række dykkerekspeditioner i Nordsøen. Sea War Museum Jutland kan derfor vise en enestående samling, som ikke kan ses andre steder.

Museet er indrettet i historiske bygninger, som tidligere tilhørte Vandbygningsvæsenet. Sea War Museum vil blive lagt sammen, som en underafdeling af det nye Maritim Museumscenter, som åbner i 2024, hvor forskningsbiblioteket skal være i. Museet har bred lokal opbakning fra vores venneforening med over 200 medlemmer og ca. 40 frivillige guider og museumsværter.

Etableringen af Sea War Museum Jutland blev støttet økonomisk af Realdania, Lemvig Kommune og JD-Contractor A/S. Museet har støttekreds i Maritimhistorisk Selskab, som er museets venneforening.

Knud Jakobsen

Se indslag i TV-MidtVest om museumsporjektet  her