Organisation og drift

Sea War Museum er en selvejende institution, der er selvstændigt virkende og uafhængig af statslig styring herunder museumsloven. Museet modtager ingen driftsstøtte fra det offentlige, men finansieres 100 % gennem egen indtjening, sponsorer og det "frivillige bagland".

Lemvig Kommune og Realdania Fonden har skabt de fysiske rammer for Museet ved at yde økonomisk støtte til restaureringen af Vandbygningsvæsenets gl. bygninger i Thyborøn, mens JD-Contractor A/S og det "frivillige bagland" har skabt indholdet i de fysiske rammer, som den selvejende institution står for driften af.

Som selvejende institution - modsat en privat institution – kan et eventuelt driftsoverskud ikke trækkes ud af institutionen. Sea War Museum er altså en non-profit-institution, der ene og alene har til formål at støtte Museets formelle formål og vision.

Den selvejende institution ”Sea War Museum Jutland” ledes af en bestyrelse på fem personer.

Formand: Willy Thomsen

Direktør: Gert Normann Andersen

Sekretær: Bitten Dahl Knudsen

Bestyrelsesmedlem: Rasmus Normann Andersen

Bestyrelsesmedlem: Lars Froberg Mortensen

Bestyrrelsemedlem: Michael Boas Pedersen

Bestyrelsen i den selvejende institution arbejder gratis. Det er denne bestyrelse, der formelt driver institutionen. Det vil sige ansætter personalet i samråd med lederen, udstikker de overordnede retningslinjer og træffer de økonomiske beslutninger. Det er derfor bestyrelsen, der som sådan er arbejdsgiver.

Museet daglige ledelse udgøres af:

Direktør: Gert Normann Andersen

Museumsbestyrer/Museumsinspektør: Christian Toftgaard