De Røde Huse

I 2014 blev det besluttet, at De Røde Huse beliggende på Thyborøn Havn skulle renoveres efter, de havde ligget tomme og ubgrugte hen i flere år. Bygningerne blev bygget i XXXX og har senest fungeret som som kontorer og værkstedsbygninger for Vandbygningsvæsenet. Vandbygningsvæsenet forlod husene i 20YY, og deres fremtidige funktionelle anvendelse lå hen i det uvisse. Bygningerne var rustikke og indbød til en bevaring; men hvorfor?

I efteråret 2014 indgik Lemvig Kommune, Realdania og JD-Contractor en aftale om, at bygningerne skulle renoveres med henblik på at skabe et unikt museumskompleks West Coast Center Jutland med maritimt indhold. Der blev udarbejdet udbudsmateriale og licitationen afholdtes den 22-11-2014. Herefter gik renoveringen i gang med Lemvig Kommune, Realdania og JD-Contractor på sidelinien, så byggeriet gik som det skulle.