Maritimhistorisk Selskab

Foreningen er stiftet den 19. juni 2014 og har som formål:

 • at fremme interessen for den maritime historie især omkring Nordsøen.
 • at støtte  Sea War Museum, Jutland, og Marinarkæologisk Center praktisk og økonomisk.
 • at opnå fokus på den maritime kulturarv på Jyllands vestkyst gennem aktiviteter.

Bestyrelsen 2015-16 består af:

 • Svend Nielsen, formand,  Mob. 2015 0802
 • Klaus Kejser Juhl, kasserer  Mob. 4014 6474
 • Erik Rytter, sekretær,  Mob. 2441 3396
 • Gert Normann Andersen, faglig konsulent
 • Henning Juhl Christensen
 • Vagn Sandholm
 • Kim Schmidt
 • Bøje Mikkelsen
 • Lajos Nadhazi - formand for Radarbunkergruppen i Thyborøn


Husstandskontingentet er fastsat til kr. 200 for kalenderåret.  Firmaer og grupper betaler 50 kr. pr. ansat, dog mindst 5 ansatte. Næste ordinære generalforsamling er i april 2016.

Indmeldelse kan ske her