NYHEDSBREV DEC. 2020

Thyborøn 02.12.2020

Nyhedsmail fra Mindeparken for Jyllandsslaget!

Mindeparken for Jyllandslaget har med sin dramatiske baggrundshistorie og flotte udtryk i klitten i Thyborøn udviklet sig til at være en meget stor turistattraktion. Her - midt i den verdenshistoriske beretning - er der rum for fordybelse og eftertanke, og Mindeparken har bragt tusinder af turister til Thyborøn hvert år siden etableringen i 2016, i 100-året for Jyllandsslaget.

Mange har vist interesse for projektet og har fulgt udviklingen omkring de 26 store sten, der illustrerer de sunkne skibe i Jyllandsslaget. Og de har bemærket, at der er opsat flere figurer - i 2019 blev der tilføjet 120 figurer - så Mindeparken i dag fremstår med 400 figurer omkring stenene. Det har deres støtte bidraget til, og det er vi meget taknemmelige for.

Der arbejdes også på at etablere et symbol ved indgangen, som vil gøre Mindeparken mere synlig, ligesom der vil blive opsat mere information om kunstværk og kunstner.
Det er vigtigt for projekter som dette, at det - selv om der fortælles international historie - også har en klar lokal opbakning og forankring. Derfor denne NYHEDSmail til dig.

Som selvejende institution har Mindeparken mulighed for at komme ind under nogle lempelige skatteregler i forbindelse med udgifter til etablering, hvis den selvejende institution hvert år har minimum 101 støttepersoner, der hver støtter Mindearken med minimum 200 kr.

Vi håber, du vil være blandt de støttepersoner i 2020 og fremover, der gør det muligt at etablere flere figurer i mindeparken og opgradere indgang og skiltning. Mindeparkens konto i Ringkøbing Landbobank: Reg.nr. 7670 Konto nr. 0004964537 eller på MOBILPAY 51554. Husk navn og adresse. Der kan opnås skattefradrag for bidraget, det kræver blot man opgiver cvr./cpr. nr. Yderlig oplysninger på tlf. 23 25 40 11.

Foto: Jes-Peder K. Løkke

Du kan framelde mail’s fra Mindeparken HER: mhg@seawarmuseum.dk

Mindeparken er etableret og drevet som selvejende institution med en bestyrelse:
Formand Søren Gade, Kasserer Gert Normann Andersen, Ole Andreasen, Klaus Kejser Juhl, Michael Madsen, Per Sørensen, Jørgen Nørby.
 

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Mindeparken S/I

Søren Gade

 


 

Støt Mindeparken ved at donere en figur.

Mindepark for Jyllandsslaget

Initiativtagerne bag projekt Mindepark for Jyllandslaget med grundlæggeren af Danmarks største dykkeroperatør JD-Contractor Gert Normann Andersen og tidligere forsvarsminister Søren Gade i spidsen og den selvejende institution Mindepark for Jyllandslaget beder dig støtte projektet:
 
Mindepark for Jyllandsslaget er etableret i Thyborøn, som et stor landart kunstværk direkte ud til Nordsøen, hvor Jyllandsslaget fandt sted den 31.maj og den 1. juni 1916 under første verdenskrig. I land langs den jyske vestkyst hørtes kanontorden, da 25 fartøjer på bare et døgn blev sænket, og 8645 britiske og tyske mariner omkom, i det der stadig i dag betegnes som verdens største søslag.
 
Kunstværket består af 26 store granitsten med en højde på op til 3,5meter, – en for hvert af de sænkede skibe, samt en sten for de omkomne fra andre skibe. Hvert sten har en inskription med skibets navn og hvor mange omkomne der ved det enkelte skibs forlis. Omkring de store "granitstævne" er opstillet ”menneskefigurer” med en højde på ca. 1,30meter til nu er opstillet 293 figurer - med tiden er det planen at der skal opstilles 8645 figuerer ialt en for hver af de omkomne. Værket er skabt af billedhuggeren Paul M. Cederdorff.
 
Mindeparken skelner i sin udformning ikke mellem britiske og tyske mariner. Projektets grundidé er at rejse et fælles minde på neutral grund ud for det farvand, hvor begivenheden fandt sted. Mindeparken med opsætning af granitstenene og 293 figurer - dvs. fase et - er åbnet den 1. juni 2016 på 100års dagen for Jyllandsslaget med stor udenlandsk bevågenhed.
 
Vi søger nu finansiering af projektets resterende figurer, der symboliserer de omkomne britiske og tyske mariner. Der kan støttes med et beløb på 2500kr pr. figur (til støbning og opsætning). Du vil efterfølgende modtage et certifikat, som bevis for din støtte til Mindepark for Jyllandsslaget med antal figurer og/eller beløb. Certifikatet kan udstedes til minde om en person man ønsker at huske i forbindelse med Mindeparken og Jyllandsslaget.
 
Det er også muligt at støtte op om projektet ved for 200kr at blive støttemedlem.
 
Donationen indbetales på Mindeparkens konto 7670 0004964537 Ringkøbing Landbobank eller på MOBILPAY 51554.
 

Husk at opgive nøjagtig navn og kontakt adresse.

kontakt for yderlige oplysninger Mindeparkens sekretær på contact@jutlandbattlememorial.com


Med venlige hilsener

Den selvejende institution Mindepark for Jyllandsslaget
 
 
 

INVITATION til Mindehøjtidelighed

Maritimhistorisk Selskab, Sea War Museum og Mindeparkens Bestyrelse har hermed fornøjelsen at invitere dig til:
Afsløring af nyt Pejlemærke for Mindeparken samt
Mindehøjtidelighed for de faldne i Jyllandsslaget 1916
Tirsdag den 1. juni 2021 Kl. 19.00 i Mindeparken, Thyborøn
Program
Velkomst ved Klaus Kejser Juhl, medlem af bestyrelsen for Mindeparken og Maritimhistorisk Selskab
Kanonsalut
Afsløring af nyt Pejlemærke for Mindeparken
Tale ved Paul Madsen Cederdorff – kunstneren bag Mindeparken og det nye Pejlemærke
Trompet: ”Sea War Museums fanfare” v/Svend Uth Ovesen
Sang:” Nærmere gud til dig..”
Blomster nedlæggelse ved de store sten
Kanonsalut
Mindetale ved Biskop Henning Bro Toft
Taler og kransenedlæggelse ved: Søren Gade, MEP, formand for Mindeparkens bestyrelse, Reinhard Scheer-Hennings, Nicolas Jellico, Borgmester Erik Flyvholm.
Kransenedlæggelse af Svend Nielsen, formand for Maritimhistorisk Selskab
Sang: ”Fuglene letter..”
Trompet: “The Last Post” v/Svend Uth Ovesen
Kanonsalut
Arrangementet slutter med en uformel reception ved en af de røde huse bag Sea War Museum
Alle er velkommen.
Adresse: Kystcentervej 11, 7680 Thyborøn
 
se mere om opsætning af "pejlemærket" HER