Årets mindehøjtidelighed ved mindestenen afholdes af Maritimhistorisk Selskab d. 14.12.

Læs PDF filen her