Billeder fra Gert Normanns sidste vrageftersøgning i Nordsøen i april 2015

Oversigtskort og billeder fra havbunden.

Kort over Nordsøen med de positioner, hvor vi scannede og fandt vragene.

Vraget af den danske damper S/S Hermod som er det vrag på kortet som ligger tættest ved Thyborøm. Skibet gik ned i en storm med hele besætningen i 1928. Begge stævne står stadig højt op over havbunden, skibesider og dæk er væk i resten af skibet, så det er lasten af jernmalm der ses i hele skibets længde. Resterne af skibets brobygning ligger ude på havbunden nederst i billedet, men der er ikke meget tilbage.

Det her vedhæftede er et scan af den store britiske panserkrydser HMS Defence, som efter hård beskydning gik ned med hele besætningen på 779 mand under Jyllandsslaget. Vanddybderne som er afmærket med farver på kortet er misvisende, da de er udregnet efter, at overfladen ligger på 50 m vand. På scanningen kan man se kanontårnene på dækket. Defence er det vrag som er bedst bevaret, da de andre store krigsskibe er mere sprængt i stykker.

En scanning af vraget af U59, som ligger i ”Dødens korridor” ud for Horns Rev. Ubåden stødte på en mine, som sprængte ubåden over i to dele. Det er den agterste del som er mindst og ligger til højre i billedet