Borgermøde i Thyborøn om museumsplanerne - OBS: den 28. april 2015

Kom og hør om renovering og omdannelse til maritim udstilling

Renovering og omdannelse af kulturmiljøet "De Røde Barakker" er i fuld gang og bygningerne står færdige til etablering af Sea War Museum i juni 2015.

Projektet til i alt 8.350.000 kr. udvikles i et tæt samarbejde mellem Lemvig Kommune, Realdania og dykker og erhvervsmand Gert Normann.

Sea War Museum bygges op med Gert Normanns dykkerfund og samlinger fra 1.verdenskrig og omdrejningspunktet bliver fortællingen om verdens største søslag, Jyllandsslaget, med kanontordenen som for 100 år siden kunne høres i Thyborøn og ned langs Jyllands kyst.

Omdannelsen af barakkerne er første trin i visionen om at realisere et maritimt centerområde "West Coast Center" i Thyborøn.

Lemvig kommune inviterer til informationsmøde om projektet og visionerne på:

Kystcentret, Kystcentervej 31 den 28. april 2015 kl. 16.30-18.30.

Mødet slutter med rundvisning på byggepladsen i De Røde Barakker.

Dagsorden for mødet:

  • Velkomst ved borgmester Erik Flyvholm
  • "Visionen om et samlet Turistområde/ West Coast Center i Thyborøn ved teknisk direktør Claus
    Borg og borgmester Erik Flyvholm
  • "Gennemgang af det igangværende projekt, herunder kort om Realdania, kulturmiljøet og 
    lokalplanen ved projektleder Dorte Gad og sagsarkitekt Tyge Dahl
  • "Ideen om Sea War Museum ved dykker og erhvervsmand Gert Normann
  • "Byggepladsbesøg i De Røde Barakker ved sagsarkitekt Tyge Dahl og projektleder Dorte Gad

Tilmelding til borgermødet skal ske til Kystcentret på tlf. 96 90 02 00 eller mail: mail@kystcentret.dk