Foredrag i Thyborøn om dansk marinarkæologi med projektleder Jørgen Dencker

Maritimhistorisk Selskab  har formået marianarkæolog og projektleder ved Vikingeskibsmuseet i Roskilde Jørgen Dencker til at komme til Thyborøn og holde et spændende foredrag om dansk marinarkæologi på Kystcentret den 28. maj kl. 1930.

Startskuddet til marinarkæologien i Danmark kom med fundet af 5 vikingeskibe i Roskilde Fjord. Stille og roligt blev dansk marinarkæologi en af de førende i verden indenfor skibsarkæologi, og der blev i de følgende år undersøgt mange vrag fra forskellige perioder af Danmarks historie. Bl.a. det katastrofale forlis af ” St.George” ved vestkysten, det velbevarede vrag af Stinesmindeskibet i Mariager Fjord, vraget af orlogskibet ”Dannebroge” i Køge Bugt, der gik ned i forbindelse med én af de mange søslag med svenskerne i kampen om herredømmet i Østersøen. 

I 1970’erne begyndte man at interessere sig for de undersøiske stenalderbopladser. Undersøgelserne bragte helt ny viden frem om vores forfædre, der for 6-9.000 år siden boede langs kysterne og drev et omfattede fiskeri. For på de undersøiske bopladser var genstande af træ, gevir, ben bevaret i en hidtil ukendt grad. Fund af stammebåde, buer, fiskekroge med snøre på osv. vakte stor opsigt.

Indtil for nylig var den ældste undersøiske stenalderboplads 9500 år gammel fundet på 11 meters dybde. Men indenfor de sidste par måneder er vi kommet på sporet af langt ældre ting: pilespidser der er 12.000 år gamle fra den periode, hvor Danmark så ud som Lapland i dag, og hvor rensdyrene var menneskets vigtigste jagtdyr. Foredraget spænder vidt i både tid og tema, omfattende både gamle og helt nye fund. Så der skulle være lidt for enhver smag.

Medlemmer af Maritimhistorisk Selskab har gratis adgang. Andre betaler 50 kr. I pausen vil der kunne købes kaffe, øl og vand.