Foredrag om u-bådskaptajn Max Valentiner den 24. marts 2015

Om u-bådskaptajn Max Valentiner

Den 24. marts kl. 1930  holder  Erik Hansen   et foredrag om u-bådskaptajn  Max Valentiner  i lokalet på beddingen i Thorsminde.

Max Valentiner var født den 15.12.1883 i Tønder, dengang det der i dag hedder Sønderjylland, hed Nordslesvig og var en del af det tyske kejserrige.

Som 19 årig student trådte  Christian August Max Ahlmann Valentiner  ind i den Kejserlige Tyske Marine som Søkadet og påbegynder den obligatoriske grunduddannelse på marineskolen i Kiel den 01.04.1902.

Den 01.08.1902 afsluttes grunduddannelsen og kort efter påmønstrer han skoleskibet SMS Moltke, som foretager en 6 måneders tur ned til de Canariske øer, Madeira og Gibraltar. Ved hjemkomsten udnævnes han den 11.4.1903 til Fenrik til søs.

I 1904 kort efter at han var udnævnt til Fenrik tager han ud til den tyske koloni Tsingtau i Kina. Herude udnævnes han den 29.10.1904 til Overfenrik.

Tjennestetiden herude var ca. 2 år.

Den 17.01.1911 er han som redningsofficer på ubådshæveskibet Vulkan, den officer der styrer redningen af 28 besætningsmedlemmer og 3 gæster, der er indspærret i torpedokammeret på SM-U03.
På grund af en betjeningsfejl opdages ikke under en dykning, at den agter udluftningsventil ikke var lukket. Derved fyldes den bagerste del uf ubåden med vand og den bagerste den rammer havbunden her, hvor fjorden er 14 meter dyb.
Man får hurtigt med det kejserlige væfts kran, lagt en wire under stævnen af SM-U03, så man kan få stævnen op over vandoverfladen og derved kunne få åbnet det øverste styrbors torpedor.

Nu lader Max Valentiner sig ved hjælp af et tov sænke ned gennem det kun 45 cm. runde torpedorør og ned i topedorummet, hvor det meste af besætningen havde samlet sig. Besætningen var ilde tilredt da luften i torpedorummet var forgiftet af klordampe på grund af at de bagerste akkumulatorer var blevet oversvømmet af det salte havvand. Blandingen af akkumullatorsyre og havvand udviklede klorgas, som dannede vand i besætningernes lunger. Dette kunne i denne alvorlige situation medføre druknedøen. Klorgas angreb også øjne og næsesvælget.

Det lykkedes for Max Valentiner at redde hele besætningen der befandt til i ubådens skrog. Kaptajnen, styrmanden og rorgængeren, der befandt sig i tårnet kunne ikke reddes da tårnlugen lå under havoverfladen. Da det endelig lykkedes at få ubåden hævet op til overfladen var de afgået ved døden.

Medlemmer af  Maritimhistorisk Selskab  har gratis adgang til foredraget.  Ikke-medlemmer betaler 50,- kr.