Foreningen "Maritimhistorisk Selskab" er stiftet den 19. juni 2014

Foreningen er stiftet den 19. juni 2014 og har som formål:
 • at fremme interessen for den maritime historie især omkring Nordsøen
 • at støtte  Sea War Museum, Jutland, og  Marinarkæologisk Center praktisk og økonomisk
 • at opnå fokus på den maritime kulturarv på Jyllands vestkyst gennem aktiviteter  

Bestyrelsen 2015-16 består af:

 • Svend Nielsen, formand,  Mob. 2015 0802
 • Klaus Kejser Juhl, kasserer  Mob. 4014 6474
 • Erik Rytter, sekretær,  Mob. 2441 3396
 • Gert Normann Andersen, faglig konsulent
 • Henning Juhl Christensen
 • Vagn Sandholm
 • Kim Schmidt
 • Bøje Mikkelsen

 Mogens Skriver - formand for Radarbunkergruppen i Thyborøn

Husstandskontingentet er fastsat til kr. 200 for kalenderåret.  Firmaer og grupper betaler 50 kr. pr. ansat, dog mindst 5 ansatte. Næste ordinære generalforsamling er i april 2016.

Indmeldelse kan ske her