Holger Munchaus holder foredrag om SMS KÖNIGSBERG

Sea War Museum og Maritimhistorisk Selskab har inviteret

Holger Munchaus til at holde foredrag om SMS KÖNIGSBERG,

Onsdag 25. oktober 2017

kl. 19:30-21:30

på Fiskeriskolen i Thyborøn

Medlemmer af Maritimhistorisk Selskab har gratis adgang, andre betaler 50kr

Foredraget støttes af Folkeuniversitetskomite Ulfborg/Vemb


Læs mere her: Den tyske Koloni i Østafrika blev ved udbruddet af Første Verdenskrig afskåret fra hjemlandet. Koloniens store krigsskib ”KÖNIGSBERG”, blev jagtet af briterne og gemtes, efter et par vellykkede aktioner, på en flod, hvorefter op mod 30 britiske krigsskibe forsøgte at finde skibet.

December 1914 blev der på flådestationerne i Kiel og Wilhelmshafen udtaget dansktalende folk til bemanding af et dampskib bestemt til at bringe forsyninger til krigsskibet og koloniens militære landstyrker. Det udvalgte skib var søsterskib til dansk S/S ”KRONBORG” og det var under det danske navn det tyske skib sejlede gennem Nordsøen, Atlanterhavet og det Indiske Ocean, hvor det endelig blev sænket af briterne, men forinden var størsteparten af ladningen bjerget i land.

Den dansk talende besætning indgik herefter i den tyske landstyrke.

Året efter sendtes på ny et skib mod Østafrika, denne gang var der fundet et søsterskib til dansk S/S ”NORDAMERIKA”, hvis navn det tyske skib skjulte sig under med sin dansk talende besætning, dette skib nåede også frem til sit mål, på trods af en intens jagt og beskydning fra britiske søstridskræfter. En del af dette skibs besætning sluttede sig ligeledes til landstyrkerne.

Ved krigens ophør blev de tyske soldater af de sejrende magter, placeret i fangelejre, en del af de dansktalende endte i en lejr i Ægypten.

I 1919 rettede de dansktalende fanger en henvendelse til den stedlige danske legation og fik udvirket, at et dansk krigsskib bragte de dansktalende hjem til den forestående afstemning om Slesvigs/Sønderjyllands fremtidige tilhørsforhold.