Oplysninger om museumsplanerne

På basis af en stor samling genstande og en betydelig vidensbank oprettes i løbet af forsommeren 2015 et nyt privat/selvejende maritimt museum på en spændende lokalitet i Thyborøn.

Læs mere om museets formål her  og mere om den historiske baggrund her.

Bevillingerne på 8,3 millioner kroner er på plads, og arbejdet begynder i januar 2015.

Museet får hovedvægt på søkrigen i Nordsøen under Første Verdenskrig, herunder især om ”Jyllandsslaget”, verdenshistoriens største søslag, men der bliver også plads til flere andre ting fra især Jyllands vestkyst.

I tilknytning til museet opbygges et marinarkæologisk center med et magasin med maritime genstande, et konserveringsværksted, samt et forskningsbibliotek og arkiv med studiepladser.

I museets permanente udstilling fortælles en række dramatiske historier fra søkrigen, som illustreres med originale genstande fra begivenheden.

Museet støttes praktisk og økonomisk af   Maritimhistorisk Selskab.

I segmenter med billeder vil der blive vist et udpluk af de kommende udstillinger/historier på museet.

  • Andre udstillingstemaer:
  • Søkrigen under 2. verdenskrig
  • Søkrig gennem historien
  • Skibsforlis med historier om enkelte forlis
  • Marinarkæologi
  • Maritime historier generelt

Hjemmesiden opdateres fortløbende.

Se indslag i TV-MidtVest om museumsporjektet her