Overdragelse af "Koldkrigsbunkeren" i Thyborøn til Maritimhistorisk Selskab

Overdragelse af radarbunkeren i Thyborøn til MHS d. 23.02.2015


Nu er radarbunkeren i Thyborøn af flotillechef  Henning Damholt Kristensen  formelt leveret tilbage til Lemvig kommune med tak for lån og med retræte, blæst på trompet af  Svend Uth Ovesen.


Mogens Jørgensen og  Erik Flyvholm    
Foto Jan Knopper

Borgmester Erik Flyvholm  overdrog straks og med trompetreveille det videre ansvar for vedligeholdelsen til  Mogens Jørgensen,  som er formand for  'bunkergruppen', der er en del af  Maritimhistorisk Selskab.


Svend Nielsen, Mogens Jørgensen, Erik Flyvholm, Henning Kristensen og den øvrige stab fra MHV.
Foto Jan Knopper

Formand for Maritimhistorisk Selskab  Svend Nielsen  bød bunkergruppen velkommen i selskabet og glædede sig til det fremtidige samarbejde.


Der hygges i bunkerens operationsrum.      
Foto Vagn Sandholm

Efterfølgende var der servering for de godt 40 deltagere inde i bunkerens operationsrum, og der var mulighed for at bese den øvrige indretning, der er hyggelig og ikke minder om en betonbunker, sådan som man måske forestiller sig.

Den såkaldte "koldkrigsbunker" er dermed ophørt som militært anlæg og vil fremover blive bibeholdt i funktionsdygtig stand som en museumsaktivitet, hvor der vil blive fortalt om den kolde krig.

Bunkeren kommer således til at være en integreret del af det kommende museumsområde på havnen i Thyborøn med bl.a. det nye   Sea War Museum.

Se nyhedsindslag i TV-Midtvest her