Overdragelse af 'koldkrigsbunkeren' i Thyborøn til Lemvig kommune og MHS

Den såkaldte "koldkrigsbunker" - radarbunkeren i Thyborøn - ophører som militært anlæg og overdrages af Marinehjemmeværnet - flotille MHV 122 - til Lemvig kommune, som straks overdrager det videre overordnede ansvar til  Maritimhistorisk Selskab,  hvor en særlig arbejdsgruppe har påtaget sig at vedligeholde bunkeren og gøre den tilgængelig i museumsregi.

Overdragelse finder sted  mandag den 23. februar kl. 14.00  ved bunkeren i Thyborøn, på adressen Vesterhavsgade (ved de røde barakker).

Ved overdragelsen vil der blive talt af følgende:

  • Henning Damholt Kristensen (Flotille chef) overdrager til Kommunen, med tak for lån.
  • Erik Flyvholm (Borgmester) overdrager til Radar Bunker foreningen.
  • Mogens Jørgensen (Formand Bunker) Takker for overdragelsen til Radar Bunker foreningen.
  • Svend Nielsen (Forenings formand) Byder Radar Bunker foreningen velkommen i den overordnede forening.
  • Trompet ved  Svend Uth Ovesen: Retræte i starten, overdragelse til Kommune og Reveille ved overdragelse til forening.

Evt. Bådsmandspibe.

Der vil være et lille traktement efter overdragelse, og til sidst vil der være mulighed for rundvisning i bunker for interesserede