Prominente gæster på museet og ved Mindeparken!

gæstebogen den 12.maj 2016
På fotoet ses Admiral the Rt Hon Lord West of Spithead GCB DSC PC, sammen med Gert Normann i Mindepark for Jyllandsslaget ved stenen for HMS Ardent, som blev sænket i Jyllandsslaget.

Første tekst i gæste bogen er skrevet af: Johnny Jellicoe, barnebarn af den britiske Admiral Jellicoe der deltog i Jyllandsslaget. Han kom hele vejen fra England på cykel for at se museum og mindepark. Han er nu fortsat turen mod Skagen inden han returnerer via Billund.

Næste tekst i gæstebogen er skrevet af: Admiral the Rt Hon Lord West of Spithead GCB DSC PC.

Under Falklands krigen var Lord West chef for et større krigsskib HMS Ardent, som blev sænket af Argentinske fly i Syd Atlanten den 22. maj 1982.

Efter at være ramt af bomber, som dræbte 22 mand og sårede flere, forlod Kommandør Alan West HMS Ardent som sidste mand, som en kaptajn bør. Alan West, blev efterfølgende blev tildelt Distinguished Service Cross, og tjente som First Sea Lord 2002-2006 , som er den højst rangerende i den britiske flåde.

Sidste tekst i gæstebogen er af den britiske producer Giles Edwards fra BBC, British Broadcasting Corporation som laver et program om museet og mindeparken.

Alle tre var særdeles tilfredse med den sobre og respektfulde måde museet fortæller og viser alle historier på, ligesom Mindeparken gjorde et meget stort indtryk.