Selskabet deltog i fiskedagen i Thyborøn d. 2. august 2014. Læs mere

Det  "Mobile museum"  på Fiskedagen i Thyborøn


Det  "mobile museum"  ankommer i container og med kanon

Vor forening var repræsenteret på Fiskedagen i Thyborøn lørdag den 2. august 2014, sammen med JD Contractor som havde opstillet et eksemplar af kanontårn fra en tysk krydser fra Jyllandsslaget i 1916.  Endvidere en udstillings container med effekter fra bjærgninger på skibe der blev sænket under søslaget, ligesom der var opsat planer der viste det kommende museum og mindepark.


Så er der stillet op....


- klar til modtagelse. Fra højre Klaus og Vagn og yderst til venstre formand Svend

Vor udstilling blev modtaget med stor begejstring af mange gæster på Fiskedagen, og vi må nok sige at Thyborøn glæder sig til at det nye museum kan åbne til foråret, samt den kommende udbygning med Maritim Center og mindepark.


- og besøgende strømmer til.... Med hvid sommerhat fortæller Gert Normann Andersen

Mange af de besøgende gav udtryk for at man ville støtte stort op omkring foreningens arbejde både via medlemskab samt ved at kunne hjælpe aktivt med.

Også besøg fra lokale politikere der tilkendegav at dette var et meget velkommen projekt, giver os forhåbninger om en rigtig god fremtid i Thyborøn.

Gode hilsner fra
formanden